Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja toimivaltainen tuomioistuin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin, jossa kanne tulee laittaa vireille, on yleinen alioikeus eli käräjäoikeus. Kanteen vireille laittamisessa täytyy noudattaa oikeusaste- eli instanssijärjestystä. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen kerran, kun riita-asiaa käsitellään oikeudessa, tulee käsittelyn tapahtua käräjäoikeudessa. Tämän asteellisen toimivallan lisäksi tuomioistuimella tulee olla asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä kanne.

Toimivaltaisia tuomioistuimia käsittelemään riita-asioita ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Instanssijärjestyksen mukaisesti käräjäoikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena riita-asian kanteen, hovioikeus käsittelee valitustuomioistuimena valitukset käräjäoikeuden tuomioista ja ylintä tuomiovaltaa riita-asioissa käyttää korkein oikeus.

Asiallinen toimivalta tarkoittaa, että kanne voidaan ottaa käsittelyyn vain sellaisessa käräjäoikeudessa, jolla on oikeus tutkia kanteen sisältämiä asioita. Siviilioikeudellisissa riita-asioissa yleisillä tuomioistuimilla, eli käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus, on toimivalta käsitellä asia, ellei toimivaltaa ole siirretty erityistuomioistuimelle. Tällaisia erityistuomioistuimia ovat esimerkiksi markkinaoikeus, joka käsittelee muun muassa julkisiin hankintoihin liittyviä riita-asioita, ja työtuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä työehtosopimuksia koskevat riita-asiat. 

Alueellinen toimivalta riita-asiassa tarkoittaa sitä, minkä tuomioistuimen tuomiopiiriin käsiteltävä asia kuuluu. Laissa alueellista toimivaltaa koskevat säännökset on jaettu neljään eri ryhmään: yleinen, valinnainen, ehdoton ja toissijainen oikeuspaikka.

Luonnollisen henkilön yleinen oikeuspaikka on se käräjäoikeus, jonka piirissä henkilöllä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Valinnaiset oikeuspaikat taas ovat laissa selvästi lueteltuja, kantajan valittavissa olevia vaihtoehtoisia oikeuspaikkoja yleisen oikeuspaikan lisäksi. Esimerkiksi kuluttaja voi nostaa kanteen elinkeinoharjoittajaa vastaan kuluttujansuoja asioissa siinä käräjäoikeudessa, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Ehdoton oikeuspaikka tarkoittaa, että ainoastaan tietyllä tuomioistuimella on toimivalta tutkia asia. Tällaisia sääntöjä on nykyään lähinnä perhe- ja perintöoikeudellisissa sekä edunvalvojaa koskevissa asioissa. Toissijaiset oikeuspaikat taas ovat olemassa siltä varalta, että mikään edellä esitetyistä oikeuspaikoista ei olisi toimivaltainen asiassa. Viime kädessä Helsingin käräjäoikeudella on yleinen toimivalta käsitellä asia, jos edes toissijaiset oikeuspaikat eivät tule kysymykseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa