Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja toimivaltainen tuomioistuin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin, jossa kanne tulee laittaa vireille, on yleinen alioikeus eli käräjäoikeus. Kanteen vireille laittamisessa täytyy noudattaa oikeusaste- eli instanssijärjestystä. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen kerran, kun riita-asiaa käsitellään oikeudessa, tulee käsittelyn tapahtua käräjäoikeudessa. Lisäksi tuomioistuimella tulee olla asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä kanne.

Toimivaltaisia tuomioistuimia käsittelemään riita-asioita ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Instanssijärjestyksen mukaisesti käräjäoikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena riita-asian kanteen, hovioikeus käsittelee valitustuomioistuimena valitukset käräjäoikeuden tuomioista ja ylintä tuomiovaltaa riita-asioissa käyttää korkein oikeus.

Riita-asia tulee siis käsitellä oikeusasteellisesti oikeassa tuomioistuimessa, jonka tulee olla myös asiallisesti ja alueellisesti toimivaltainen. Asiallinen toimivalta tarkoittaa, että kanne voidaan ottaa käsittelyyn vain sellaisessa käräjäoikeudessa, jolla on oikeus tutkia kanteen sisältämiä asioita. Alueellisuus riita-asiassa tarkoittaa, että kanne tulee nostaa sellaisessa käräjäoikeudessa, jolla on oikeudenkäymiskaaren mukainen alueellinen toimivalta. Esimerkiksi luonnollista henkilöä vastaan nostettu kanne voidaan 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa