Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valmisteluistunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian prosessi jakautuu valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu puolestaan jakautuu kirjalliseen ja suulliseen valmisteluun. Riita-asian valmisteluistunnossa asiaa valmistellaan suullisesti pääkäsittelyä varten. Asianosaisen tulee ilmoittaa valmisteluistunnossa vaatimuksensa perusteineen sekä todisteet ja mitä hän haluaa näyttää niillä toteen. Valmisteluistunnon perustana on se, mihin kirjallisessa valmisteluvaiheessa on päädytty. Valmisteluistuntoa ei välttämättä aina tarvitse järjestää, vaan asia voidaan joissakin tapauksissa myös siirtää pääkäsittelyyn jo kirjallisen valmistelun jälkeen.

Tuomioistuin lähettää asianosaisille kutsun valmisteluistuntoon. Tuomari kartoittaa asiaa valmisteluistunnon alussa kertomalla, mistä asiassa on kyse ja pyrkii muun muassa selvittämään, onko sovinnolle olemassa edellytyksiä. Tavoitteena on saada suullinen valmistelu päätökseen yhden istunnon aikana. Useamman valmisteluistunnon järjestäminen ja sillä tavoin asian valmistelun pitkittäminen ei ole suotavaa, koska valmistelu ei saisi kestää liian kauan. Tuomari voi esittää asianosaisille valmisteluistunnossa kysymyksiä käsiteltävästä asiasta. Kysymyksiä esittämällä tuomari pitää huolta siitä, että asianosaiset vetoavat kaikkiin haluamiinsa seikkoihin. Kaikenlaisten kirjallisten lausumien lukeminen ääneen on kiellettyä valmisteluistunnossa. Asianosainen saa kuitenkin halutessaan ottaa valmisteluistuntoon mukaan tekemiänsä muistiinpanoja, jos ne helpottavat hänen muistamistaan. Valmisteluistunnon aikana tuomarin tulee laatia yleensä kirjallisessa muodossa yhteenveto asianosaisten vaatimuksista perusteineen sekä todisteista ja siitä, mitä asianosaiset haluavat näyttää todisteilla toteen. Joissakin tapauksissa myös suullisen yhteenvedon esittäminen saattaa olla mahdollista. Asianosaisille tulee antaa mahdollisuus ottaa kantaa tuomioistuimen laatimaan yhteenvetoon. Yhteenvedon laatiminen on tärkeää, koska sen avulla tuomarin käsitys kyseessä olevasta asiasta välittyy asianosaisille. Tämän jälkeen asia siirretään pääkäsittelyyn. Asia voidaan ratkaista myös jo valmisteluistunnossa, jos asiassa sovintoa pidetään sallittuna ja asia ei ole riitainen esimerkiksi sen vuoksi, että asianosainen on jättäytynyt passiiviseksi. Riitaista asiaa ei ole mahdollista ratkaista valmisteluistunnossa.

Riita-asian valmisteluistunnossa asiaa käsitellään siis suullisesti. Valmisteluistunnon jälkeen asian käsittelyä jatketaan pääkäsittelyssä, mutta toisinaan asian ratkaiseminen saattaa olla mahdollista jo valmisteluistunnossakin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa