Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia käsittelee yksityisten henkilöiden ja yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemista. Riita voi koskea esimerkiksi perintöä tai vahingonkorvausta. Riita-asia saadaan vireille, kun kantaja lähettää käräjäoikeudelle kirjallisen haastehakemuksen, jonka hän on allekirjoittanut. Haastehakemus tarkoittaakin toimenpidettä, jolla kantaja aloittaa oikeudenkäynnin.

Haastehakemus on mahdollista toimittaa käräjäoikeuden kansliaan joko henkilökohtaisesti tai postitse, taikka asiamiehen tai lähetin välityksellä. Haastehakemus voidaan lähettää myös sähköisesti. Kun haastehakemus on saapunut kansliaan, juttu tulee vireille ja valmistelu alkaa.

Haastehakemuksesta tulee ilmetä tuomioistuimen nimi, asianosaisten eli kantajan ja vastaajan sekä heidän asiamiestensä ja todistajien nimet ja yhteystiedot. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu, eli mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella, mahdollisuuden mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää ja mitä hän todisteilla aikoo näyttää toteen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena. Haastehakemukseen on laitettava liitteenä sopimus tai muu asiakirja, johon kantajan vaatimus perustuu.

Jos kantajan käsityksen mukaan asia on riidaton, voi hän hakea vireillepanoa myös suppealla haastehakemuksella. Suppea haastehakemus tuleekin kyseeseen yksinkertaisessa, riidattomassa asiassa, joka koskee rahavelkaa, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Tällaisessa tapauksessa haastehakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa todisteita eikä niin yksityiskohtaisia perusteluja kuin riitaisissa asioissa pitää.

Asianosaisen taikka henkilön, joka laatii haastehakemuksen, esimerkiksi asianajajan, on lopuksi allekirjoitettava hakemus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa