Minilex - Lakipuhelin

Tarjousasiakirjan sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisen ostotarjouksen yhteydessä julkistettavan tarjousasiakirjan on oltava yksi yhtenäinen asiakirja ja siinä annettavat tiedot on esitettävä mahdollisimman helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Se on annettava joko suomen tai ruotsin kielellä, ellei Finanssivalvonta anna lupaa muun kielen käyttämiseen.

Tarjousasiakirjasta on ensinnäkin käytävä ilmi suuri joukko tietoja itse ostotarjouksen taustoista, kuten ostotarjouksen kohdeyhtiö, ostotarjouksen tekijä, sen suunnitelmat kohdeyhtiön toiminnan jatkamisesta, varojen käytöstä, työpaikkojen ja toimipaikan sijainnin säilymisestä, tulevaisuuden strategisista linjauksista, ostotarjouksen perusteella maksettavista palkkioista ja ostotarjouksen rahoituksesta.

Ostotarjouksen hinnoitteluperusteista on tarjousasiakirjassa mainittava perusteet, joiden nojalla ostotarjouksen mukaiseen tarjoushintaan on päädytty, tiedot ostotarjouksen tekijän viimeisen puolen vuoden aikana ostamista kohdeyhtiön arvopapereista ja niistä maksetusta hinnasta, tiedot ostotarjouksen kohteena olevan yhtiön osakkeiden kurssikehityksestä viimeisen kolmen vuoden ajalta ja osakkeiden hinnan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo viimeisen kolmen kuukauden ajalta.

Tarjousasiakirjassa on kerrottava myös ostotarjouksen ehdot ja muut ostotarjousta koskevat tiedot, kuten tiedot ostotarjouksen kohteena olevista arvopapereista, myyntiä koskevista menettelytavoista, määristä, jotka tarjouksen tekijä sitoutuu osakkeita ostamaan, ostotarjouksen voimassaoloajasta, osakkeista tarjottava vastike, vastikkeen maksun aika ja paikka jne.

Myös tarjouksen tekijästä sekä ostotarjouksen kohdeyhtiöstä on tarjousasiakirjassa käytävä ilmi suuri joukko tietoja, kuten esimerkiksi tiedot heidän nimistään, kotipaikoistaan, yritys- ja yhteisötunnuksistaan, kohdeyhtiön osakepääomasta, äänimääristä, muista liikkeelle lasketuista arvopapereista ja yhtiöjärjestyksen mukaisista säännöistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa