Minilex - Lakipuhelin

Sijoitusrahaston sulautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoitusrahasto voi sulautua toiseen sijoitusrahastoon. Sulautumisessa sijoitusrahaston varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle sijoitusrahastolle ja sulautuvan sijoitusrahaston osuudenomistajat saavat vastikkeena sulautumisesta vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia. Halutessaan rahasto-osuudenomistajilla on myös oikeus saada vastike rahana. 

Sulautumiseen osallistuvia sijoitusrahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden tulee laatia sulautumisesta kirjallinen sulautumissuunnitelma, jonka rahastoyhtiöiden hallitukset sitten hyväksyvät. Sulautumissuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa ehdotus sulautumisen voimaantuloajasta ja sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille maksettavasta vastikkeesta ja sen ajankohdasta. Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä sulautumiseen osallistuvien rahastoyhtiöiden hallitusten hyväksymät selostukset viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä sijoitusrahaston asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista ja tilintarkastajan lausunto tästä hallituksen selostuksesta. Mukaan on liitettävä myös riippumattomana asiantuntijana toimivan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön lausunto siitä, onko sulautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot sulautumiseen vaikuttavista seikoista.

Sulautumisen täytäntöönpanoon vaaditaan lisäksi Finanssivalvonnan lupa. Tuota lupaa on haettava kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman hyväksymisestä ja hakemukseen on sulautumissuunnitelman ja siihen kuuluvien liitteiden lisäksi liitettävä sulautumispäätökset. Finanssivalvonnan on kahden kuukauden sisällä hakemuksesta annettava päätöksensä koskien lupaa sulautumisen toimeenpanoon, ja mikäli sulautumiseen osallistuvat rahastoyhtiöt saavat tämän luvan, niiden on kahden kuukauden sisällä luvan saannista annettava Finanssivalvonnalle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta, tai muuten lupa raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa