Minilex - Lakipuhelin

Kuka on arvopaperin liikkeeseenlaskija?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikkeeseenlaskija on se taho, jolla on lain mukaan oikeus laskea liikkeelle eli kaupankäynnin kohteeksi arvopapereita. Arvopapereilla tehtävä kaupankäynti voi olla joko yksityistä tai julkista. Liikkeeseenlaskija voi olla esimerkiksi kotimainen tai ulkomainen yritys, valtio tai kunta. Yritykset laskevat liikkeelle osakkeita, kun taas vastaavasti valtiot laskevat liikkeelle esimerkiksi joukkovelkakirjoja.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijalla on lain mukaan useita velvollisuuksia. Tämän on esimerkiksi valmistettava sekä julkaistava arvopapereita koskeva esite, jos arvopaperi on tarkoitus saattaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi EU-alueen tai jonkin ETA-valtion sisällä tai jos kyseinen arvopaperi tarjotaan yleisölle. Lisäksi, liikkeellelaskijan on pidettävä esite yleisön tarjolla niin kauan, kuin kyseisillä arvopapereilla käydään kauppaa. Yhdessä nämä kaksi liikkeellelaskijan velvollisuutta muodostavat tiedonantovelvollisuuden.

Sijoittajien oikeudellista suojaa on pyritty vahvistamaan julkisen kaupankäynnin osalta. Tästä syystä arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on julkistamisvelvollisuus, jonka mukaan yhteisöllä, joka laskee kaupankäynnin kohteeksi arvopapereita, on lain mukainen velvollisuus informoida kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa liikkeelle lasketun arvopaperin arvoon. Tiedotuksen tulee tapahtua heti, tai niin pian kuin mahdollista. Näin ollen sijoittajilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada tietoa samanaikaisesti ja perustaa arvionsa liikkeelle lasketusta arvopaperista luotettaviin ja riittäviin tietoihin. 

Tällainen julkistamisvelvoitteen mukainen säännös on esimerkiksi liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedote. Tilinpäätös on saatettava yleisön tietoon viimeistään kolmen kuukauden päästä siitä, kun tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöstiedote tulee puolestaan julkaista heti kun tilinpäätös on valmis. Tilinpäätöstiedote sisältää myös otteita tilintarkastuskertomuksesta. Jos liikkeellelaskija on esimerkiksi julkaissut osavuosikatsauksia virheellisin tiedoin, on sen tultava ilmi kyseisestä kertomuksesta. Kyseisillä säännöksillä on tarkoitus antaa sijoittajille osviittaa siitä, miten arvopaperien liikkeelle laskijan tulos on kehittynyt. Jotta sijoittaja saa kaikki lain vaatimat tiedot liikkeellelaskijasta, on aina hyvä tarkistaa lakimieheltä, mitkä asiat arvopaperin liikkeellelaskija on velvollinen julkistamaan. Näin sijoituspäätös on helpompi perustaa luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa