Minilex - Lakipuhelin

Kokenut sijoittaja arvopaperimarkkinoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperinvälittäjät ovat velvoitettuja luokittelemaan asiakkaansa ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin asiakkaisiin tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi ennen sijoituspalvelun ehdottamista. Pääsäännön mukaan yksityishenkilöt ja pienet yritykset ovat ei-ammattimaisia asiakkaita, kun taas vastaavasti ammattimaisia sijoittajia ovat esimerkiksi arvopaperinvälittäjät, sijoituspalveluyritykset, luottolaitokset, suuryritykset, valtio, kunnat ja kansainväliset rahoituslaitokset. Yksityishenkilö tai muu vastaava ei-ammattimainen asiakas voi kuitenkin harjaantuneisuutensa, ammattitaidon tai kirjallisen pyynnön kautta tulla kohdelluksi ammattimaiseksi asiakkaaksi. Ammattimaisen asiakkaan katsotaan pystyvän punnitsemaan sijoituksen riskit ja hyödyt ja näin ollen, kykenevän itsenäisiin sijoituspäätöksiin.

Asiakkaiden luokittelulla pyritään varmistamaan, että kokematon sijoittaja saa palveluntarjoajalta laajemmin tietoa tämän tarjoamista palveluista sekä niiden soveltuvuudesta yksittäisen sijoittajan tarpeisiin. Sijoittajansuoja on aina laajempi ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla. Kokenut sijoittaja tahtoo puolestaan ammattimaisen luokituksen, jotta hänelle tarjotaan myös korkeamman riskin tuotteita ja palveluita.

Asiakas voidaan siis luokitella myös kokeneeksi sijoittajaksi. Siitä, kuka tai mikä voidaan lukea kokeneeksi sijoittajaksi, säädetään laissa. On tärkeää mainita, että kokeneita sijoittajia ovat myös ammattimaiset sijoittajat, mutta termit eivät ole täysin saman sisältöisiä keskenään. Esimerkiksi, kokeneista sijoittajista on lain mukaan pidettävä erityistä rekisteriä. Vastaavanlaista vaatimusta ei ole ammattimaisilla asiakkailla, sillä heidän ei pidä rekisteröityä kokeneiden sijoittajien rekisteriin.

Finanssivalvonta pitää yllä kyseistä rekisteriä ihmisistä ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi kokeneina sijoittajina. Rekisteri on julkinen, mutta sähköisessä muodossa sen tietoja luovutetaan vain arvopapereiden liikkeellelaskijoille ja muille arvopapereiden tarjoajille. Rekisteristä voi myös halutessaan poistua. Lisäksi, näille kokeneille sijoittajille voidaan suunnata arvopapereita koskevia tarjouksia ilman arvopapereita koskevan esitteen julkistamisvelvollisuutta. Esite on tarkoitettu lähinnä kokemattomille sijoittajille, jotka pystyvät kyseisen kattavan tiedonantoasiakirjan avulla tekemään sijoituspäätöksiä.

Sijoituspäätös on aina merkittävä ja tämän takia palveluntarjoaja on velvollinen kertomaan asiakkaalle, mihin asiakas-luokkaan tämä kuuluu. Laillisen ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluu myös tieto siitä, miten luokkaa pystyy muuttamaan, sekä miten asiakas-luokan muutos vaikuttaa sijoittajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sijoitushuijaukset kohdistuvat yhä useammin kokeneisiin sijoittajiin, joilla saattaa olla vuosien perehtyneisyyttä ja isot sijoitussalkut. Kohtuulliset ja uskottavat voitot toimivat houkuttimina, joiden takia asiakas arvioi sijoituksen kannattavaksi. Niin kokeneen kun ei-ammattimaisen sijoittajankin tulisi olla yhteydessä sijoituslait tuntevaan ammattilaiseen, jotta hän saa juuri itselleen sopivan luokituksen ja tietää sen oikeudelliset seuraamukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]