Minilex - Lakipuhelin

Kuka on arvopaperikaupassa selvitysosapuoli?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperikaupasta aiheutuu yleensä erinäisiä järjestelyjä, kuten nettovastuiden laskemista ja arvopaperien siirtämistä. Tätä arvopaperikaupan selvitystyötä harjoittaa osakeyhtiömuotoinen selvitysyhteisö, joka Suomessa on Euroclear Finland Oy (ent. Arvopaperikeskus). Selvitystyötä harjoitetaan selvitysosapuolten lukuun säännöllisesti sekä ammattimaisesti. Selvitysyhteisöllä on lisäksi velvollisuus ylläpitää selvitysrahastoa, jolla on tarkoitus kattaa sen toiminnasta aiheutuvat tappiot. Rahasto kattaa tietyissä tapauksissa myös selvitysosapuolten velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kulut. Selvitysosapuolella puolestaan tarkoitetaan sellaista yhteisöä, jolle on myönnetty oikeus antaa arvopaperikauppoja tai muita selvityksiä selvitysyhteisön selvitettäväksi.

Selvitysyhteisön on arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaan myönnettävä nämä selvitysosapuolen oikeudet muun muassa Suomen valtiolle, Suomen Pankille, arvopaperipörssille sekä tietyille sijoituspalvelun tarjoajille. Saadakseen selvitysosapuolen oikeudet sijoituspalvelun tarjoajalla on oltava kiinteä toimipaikka Suomessa, sen tulee täyttää sille lainsäädännössä ja selvitysyhteisön säännöissä määritellyt vaatimukset, sitoutua noudattamaan näitä sääntöjä, ja sen osallistuminen selvitysyhteisön toimintaan ei saa olla omiaan vaarantamaan selvitystoiminnan luotettavuutta. Lisäksi sijoituspalvelun tarjoajan osake-, osuus- tai muun vastaavan pääoman on oltava vähintään 730 000 euroa.   

Selvitysosapuolen oikeudet on lisäksi myönnettävä myös sellaiselle ulkomaiselle Euroopan talousalueella toimivalle sijoituspalvelun tarjoajalle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, mutta joka täyttää muut edellytykset. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]