Minilex - Lakipuhelin

Täytyykö vainajan velat maksaa ennen testamentin täyttämistä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeusjärjestelmämme tuntee kahden tyyppisiä testamentteja, eritysjälkisäädöksen ja yleisjälkisäädöksen. Erityisjälkisäädöksellä eli legaatilla tarkoitetaan testamenttia, jolla vainaja määrää tietystä esineestä, omaisuuserästä tai oikeudesta. Yleisjälkisäädöksellä eli yleistestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jolla vainajana on määrännyt koko jäämistöstään tai jäämistöstään yleisesti tiettyjä kohteita erittelemättä.

Perittävä voi määrätä jäämistöstään testamentilla hyvinkin vapaasti. Käytännössä vain velkojien oikeus saada suoritus kuolinpesän varoista sekä rintaperillisten lakiosaoikeus asettavat rajoja testamentissa määräämiselle ja sen toteuttamiselle. On kuitenkin muistettava, että perinnönjakoon ja näin myös testamentin toteuttamiseen vaikuttavat lisäksi lesken perintökaareen perustuvat oikeudet hallita jäämistöä jakamattomana elinaikanaan tai vähintäänkin hallita puolison yhteisenä käytettyä kotia ja tavanomaista asuinirtaimistoa.

Testamenteista erityisjälkisäädökset toteutetaan lähtökohtaisesti jo pesänselvitysvaiheessa, siis ennen kuolinpesän jakoa. Tätä vastoin yleisjälkisäädöksen saajasta tulee kuolinpesän osakas, ja hänen oikeutensa toteutetaan perinnönjaossa kuten muidenkin kuolinpesän osakkaiden oikeudet.

Vainajan veloilla tarkoitetaan vainajan itsensä eläessään tekemää velkaa, joka perustuu hänen eläessään tekemiin sopimuksiin tai muihin vainajan toimiin. Vainajan velat maksetaan kuolinpesänveloista toisena, heti pesänselvitysvelkojen jälkeen. Pääsääntönä kuolinpesän selvityksessä on, että kuolinpesänvelat maksetaan ennen kuolinpesän jakamista tai niistä asetetaan maksun turvaava takaus tai muu vakuus. Koska yleisjälkisäädös toteutetaan vasta perinnönjaon yhteydessä, tulee vainajan velat maksaa ennen kuin yleisjälkisäädös täytetään.  Miten on sitten erityisjälkisäädöksen laita? Vaikka erityisjälkisäädös täytetään kuolinpesästä päältä päin eli ennen kuolinpesän jakoon ryhtymistä, ei sen täyttämiseen saa ryhtyä, mikäli tästä voi aiheutua haittaa jollekin, jonka oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. Tästä seuraa, ettei erityisjälkisäädöstäkään saisi täyttää ennen kuin vainajan velat on selvitetty ja ne maksettu tai niiden maksusta on asetettu turvaava takaus tai muu vakuus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa