Minilex - Lakipuhelin

Täytyykö vainajan velat maksaa ennen testamentin täyttämistä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusjärjestelmämme tuntee kahden tyyppisiä testamentteja, eritysjälkisäädöksiä ja yleisjälkisäädöksiä. Erityisjälkisäädöksellä eli legaatilla tarkoitetaan testamenttia, jolla vainaja määrää tietystä esineestä, omaisuuserästä tai oikeudesta. Yleisjälkisäädöksellä eli yleistestamentilla puolestaan tarkoitetaan testamenttia, jolla vainajana määrää koko jäämistöstään tai jäämistöstään yleisesti tiettyjä kohteita erittelemättä.

Perittävä voi määrätä jäämistöstään testamentilla hyvinkin vapaasti. Käytännössä vain velkojien oikeus saada suoritus kuolinpesän varoista sekä rintaperillisten lakiosaoikeus asettavat rajoja testamentin määräyksille ja niiden toteuttamiselle. On kuitenkin muistettava, että perinnönjakoon ja testamentin toteuttamiseen vaikuttavat lisäksi lesken perintökaareen perustuvat hallintaoikeudet. Leskellä on oikeus hallita kuolleen puolisonsa jäämistöä jakamattomana, jos perilliset eivät esitä jakovaadetta. Jos jakovaade esitetään, lesken oikeus typistyy oikeudeksi hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaista asuinirtaimistoa.

Testamenteista erityisjälkisäädökset toteutetaan lähtökohtaisesti jo pesänselvitysvaiheessa, siis ennen kuolinpesän jakoa. Sen sijaan yleisjälkisäädöksen saaja on kuolinpesän osakas ja hänen oikeutensa toteutetaan perinnönjaossa kuten muidenkin kuolinpesän osakkaiden oikeudet.

Vainajan veloilla tarkoitetaan vainajan itsensä tekemiä velkoja. Ne perustuvat hänen eläessään tekemiinsä sopimuksiin tai muihin toimiin. Vainajan velat maksetaan kuolinpesän veloista toisena, heti pesänselvitysvelkojen jälkeen. Pääsääntönä kuolinpesän selvityksessä on, että kuolinpesän velat maksetaan ennen kuolinpesän jakamista. Vaihtoehtoisesti voidaan myös asettaa maksun turvaava takaus tai muu vakuus. Koska yleisjälkisäädös toteutetaan vasta perinnönjaon yhteydessä, tulee vainajan velat maksaa ennen kuin yleisjälkisäädös täytetään. Miten on sitten erityisjälkisäädöksen laita? Vaikka erityisjälkisäädös täytetään kuolinpesästä päältä päin eli ennen kuolinpesän jakoon ryhtymistä, ei sen täyttämiseen saa ryhtyä, mikäli siitä voisi aiheutua haittaa jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Tämän vuoksi erityisjälkisäädöstäkään ei saisi täyttää ennen kuin vainajan velat on selvitetty ja maksettu tai niiden maksusta on asetettu turvaava takaus tai muu vakuus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa