Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely vakuutusoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakuutusoikeudessa oikeudenkäynti on yleensä kirjallista. Suullinen käsittely on kuitenkin mahdollista järjestää muutoksenhakijan omasta pyynnöstä tai vakuutusoikeuden omasta aloitteesta, mikäli se asian selvittämiseksi on tarpeellista. Suullinen käsittely voidaan myös jättää toimittamatta, jos sen toimittaminen asian laadun tai muun syyn vuoksi on ilmeisen tarpeetonta. Suullista käsittelyä ei pidetä myöskään automaattisesti muutoksenhakijan pyynnöstä. Mahdollinen lääketieteellinen arviointi tehdään ennen suullista käsittelyä ja suullisessa käsittelyssä vastaanotetun selvityksen perusteella. Suullisessa käsittelyssä on mahdollista kuulla muutoksenhakijaa, vastapuolena olevaa eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön, tai muun osapuolen todistajia ja asiantuntijoita.

Todellisuudessa suullisia käsittelyitä järjestetään suhteellisen harvoin ja muutoksenhakijan pyyntö järjestää suullinen käsittely hylätään usein. Vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä suullisen käsittelyn järjestämistä on pidetty tarpeettomana esimerkiksi lääkärin kuulemiseksi todistajana vamman ja työtapaturman välisestä syy-yhteydestä, kun asiasta on jo riittävän kattava kirjallinen lääketieteellinen lausunto. Vakuutusoikeudessa todistajien suullista kuulemista on pidetty myös tarpeettomana, jos asiassa ei ole ristiriitaa eikä suullinen käsittely toisi mitään uutta ja olennaista tietoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa