Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely markkinaoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa sääntelee muun muassa suullisen käsittelyn pitämistä markkinaoikeudessa. Laissa viitataan myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin suullisen käsittelyn järjestämisen osalta. Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita ja teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita. Laki sisältää omat säännökset eri asiaryhmissä menettelylle ja prosessit eroavat toisistaan.

Julkisia hankintoja koskevissa tapauksissa käsittely on markkinaoikeudessa pääsääntöisesti kirjallista, mutta markkinaoikeus voi järjestää myös suullisen käsittelyn, jos asian selvittäminen edellyttää tätä. Tällöin sovellettavaksi tulee laki oikeudenkäynnistä halllintoasioissa. Suullinen käsittely voidaan siis järjestää viranomaisaloitteisesti tai asianosaisen pyynnöstä. Käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, viranomaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.

Kilpailu- ja valvonta-asioissa valmisteltaessa asianosaiselle elinkeinonharjoittajalle varataan suullisesti tai kirjallisesti tilaisuus vastata esitykseen. Menettely on kuitenkin yleensä kilpailu- ja valvonta-asioissa kirjallista, mutta suullinen käsittely voidaan toimittaa, jos asian selvittäminen sitä edellyttää. Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti, kun asian selvittäminen vaatii henkilötodistelun vastaanottamista tai asiantuntijoiden kuulemista.

Markkinaoikeudellisten asioiden valmistelu voi myös olla suullista, jolloin asianosaiset kutsutaan erikseen suulliseen valmisteluun. Mikäli hakija jättää saapumatta suulliseen valmisteluun ilman laillista estettä, asia jätetään sillensä. Jos vastaaja jää suullisesta käsittelystä pois ilman laillista estettä, asia voidaan valmistella tästä huolimatta ja siirtää istunnossa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Valmistelun päätyttyä järjestetään istunto, johon asianosaiset kutsutaan. Paikalle istuntoon saapumatta jättämisestä on samat seuraamukset kuin suulliseen valmisteluun saapumatta jättämisestä.

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat voidaan jakaa kanneasioihin, turvaamistoimiasioihin ja valitusasioihin. Kanneasioissa järjestetään pääsääntöisesti suullinen pääkäsittely, jossa noudatetaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä pääkäsittelyn kulusta. Myös valitusasioissa on mahdollista järjestää suullinen käsittely, jos asia niin edellyttää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa