Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely korkeimmassa oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkeimman oikeuden käsittely on pääsääntöisesti kirjallista. Korkeimmassa oikeudessa voidaan kuitenkin järjestää myös suullinen käsittely, mutta se poikkeaa alempien tuomioistuinten suullisesta käsittelystä. Suullinen käsittely voidaan korkeimmassa oikeudessa rajata koskemaan vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta asiasta. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä ottaa vastaan muuta selvitystä.

Suullinen käsittely edellyttää yleensä valmistelua. Valmistelu voidaan toteuttaa kirjallisesti tai suullisessa valmisteluistunnossa. Valmistelun tärkeimpänä tehtävänä on määritellä suullisen käsittelyn rajat, eli asiat, joita suullisessa käsittelyssä käsitellään. Suullinen käsittely voidaan toimittaa myös yhtä laajana kuin hovioikeudessa, mutta tämä on harvinaisempaa. Valmistelussa yksilöidään siis ne oikeus- ja tosiasiakysymykset, joita suullisessa käsittelyssä käsitellään. Valmistelussa päätetään myös siitä, miten ja mitä todistelua otetaan vastaan suullisessa käsittelyssä. Todistelua voidaan rajoittaa esimerkiksi vain osaan henkilötodistelusta tai tiettyyn todistusteemaan. Valmistelussa laaditaan siis käsittelysuunnitelma suulliseen käsittelyyn.

Suullinen käsittely etenee käsittelysuunnitelman mukaan. Suullinen käsittely ei siis välttämättä etene kuten alempien tuomioistuinten käsittelyt. Korkein oikeus voi esimerkiksi laatia ajankäyttösuunnitelman, jolla voidaan rajoittaa asianosaisten puheenvuorojen ja todistelun kestoa. Ajankäyttösuunnitelmasta annetaan tieto asianosaisille ennen suullista käsittelyä, jotta he voivat valmistautua rajoitettuun aikaan puheenvuoroissaan.

Vaikka suullinen käsittely järjestetään, korkein oikeus ottaa ratkaisua tehdessään huomioon myös kirjallisen aineiston. Suullinen käsittely siis vain täydentää kirjallista aineistoa eikä korkeimmassa oikeudessa ole voimassa samanlainen suullisuusperiaate kuin alemmissa oikeusasteissa, jolloin asian ratkaisussa otetaan huomioon vain suullisessa käsittelyssä esitetyt seikat ja todisteet. Korkein oikeus ratkaisee asiat siis edelleen pääasiallisesti kirjallisen aineiston perusteella, jota voidaan täydentää suullisessa käsittelyssä saadulla aineistolla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa