Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely käräjäoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suullinen käsittely on käräjäoikeudessa pääsääntönä. Suullisuusperiaate on yksi tärkeimmistä periaatteista käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin suullisuus ja julkisuus edistävät oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Suullisuusperiaatteen mukaan tuomioistuimen ratkaisun tulee perustua oikeudenkäynnissä suullisesti esiin tuotuihin seikkoihin. Asianosaisten tulee siis suullisesti tuoda esiin ne vaatimukset, perusteet ja todisteet, joihin halutaan vedota.

Suullista pääkäsittelyä edeltää kirjallinen valmistelu, jossa asianosaisilta voidaan esimerkiksi pyytää vastausta tiettyihin kysymyksiin tai muuten selostamaan oman kantansa. Myös suullinen valmisteluistunto on mahdollinen. Valmistelun jälkeen siirrytään pääkäsittelyyn, jossa tuomari aluksi selostaa asian lyhyesti ja sen, mitä valmistelussa on käyty läpi. Tämän jälkeen kaikki osapuolet saavat pitää oman alkupuheenvuoronsa, jossa selostetaan oma kanta asiaan. Alkupuheenvuorojen jälkeen siirrytään todisteluun. Aluksi käydään läpi kirjallisia todisteita, jonka jälkeen tuomioistuin ottaa vastaan mahdollisen henkilötodistelun eli todistajien lausunnot. Todistelun jälkeen kaikki osapuolet pitävät loppupuheenvuorot, jossa otetaan kantaa muun muassa todisteiden arviointiin sekä siihen, mihin lopputulokseen käräjäoikeuden tulisi asiassa päätyä. Loppupuheenvuorojen jälkeen tuomari joko ilmoittaa päivän, jolloin tuomio annetaan tai tuomioistuin vetäytyy miettimään asiaa ja julistaa tuomion hetken kuluttua. Jos tuomio annetaan myöhemmin, se lähetetään kaikille asianosaisille kirjallisena.

Käräjäoikeudessa asiat ratkaistaan yleensä yhden tuomarin kokoonpanossa, mutta laajoissa tapauksissa voidaan tarvittaessa käyttää kolmen tuomarin kokoonpanoa. Suulliset käsittelyt ovat pääsääntöisesti julkisia, eli yleisö saa olla oikeudenkäynnissä paikalla. Oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan kuitenkin rajoittaa osittain tai kokonaan, jos sille on tarvetta. Oikeudenkäynnin julkisuuttaa voidaan rajoittaa muun muassa, jos esille tulee erityisen arkaluontoisia tietoja esimerkiksi henkilön yksityiselämästä tai terveydentilasta. Julkisuuden rajoittamiselle on säädetty tarkat edellytykset laissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa