Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsittely hovioikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Asiat siis ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hovioikeuden tulee kuitenkin toimittaa asiassa suullinen pääkäsittely, jos joku asiaosaisista sitä vaatii. Hovioikeus voi toimittaa pääkäsittelyn myös omasta aloitteestaan. Pääkäsittelyä ei asianosaisen vaatimuksesta kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaa suullista todistelua sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutenkin selvästi tarpeetonta ottaen huomioon erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaisille.

Suullinen käsittely etenee hovioikeudessa samankaltaisesti kuin käräjäoikeudessakin. Aluksi tuomioistuin selostaan käräjäoikeuden ratkaisun ja sen, mihin valmistelussa on päädytty. Tuomioistuin tiedustelee asianosaisilta, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantaa asiaan. Tämän jälkeen asianosaiset pitävät alkupuheenvuorot, joissa he perustelevat kantansa ja lausuvat vastapuolen perusteluista. Alkupuheenvuorojen jälkeen siirrytään todisteluun. Yleensä käydään ensin läpi kirjalliset todisteet ja sitten otetaan vastaan henkilötodistelu. Lopuksi asianosaiset pitävät vielä loppupuheenvuorot, joissa arvioidaan todisteita sekä otetaan kantaa siihen, mihin lopputulokseen asiassa tulisi päätyä. Hovioikeus kertoo päivämäärän, jolloin ratkaisu annetaan. Ratkaisu lähetetään tällöin asianosaisille kirjallisesti.

Kun suullinen käsittely järjestetään, noudatetaan suullisuusperiaatetta. Sen mukaan tuomioistuin saa perustaa ratkaisunsa vain istunnossa suullisesti esitettyihin seikkoihin. Hovioikeus ei siis ota huomioon aikaisempaa kirjallista oikeudenkäyntiaineistoa, vaan kaikki vaatimukset ja todisteet on esitettävä suullisesti pääkäsittelyssä. Poikkeuksena on tilanne, jossa valittajan vastapuoli ei ole saapunut istuntoon ja asia ratkaistaan hänen poissaolostaan huolimatta. Tällöin hovioikeus ottaa huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineiston. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa