Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinto-oikeuden käsittely on pääsääntöisesti kirjallista. Asiat siis ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hallinto-oikeuden on kuitenkin toimitettava asiassa suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen sitä vaatii. Suullinen käsittely voidaan kuitenkin jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti taikka jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Kun asianosainen pyytää suullista käsittelyä, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä. Suullisen käsittelyn toimittamiselle tulee siis olla riittävät perusteet ja suullisessa käsittelyssä tulee esittää sellaista selvitystä, jota kirjallisessa käsittelyssä ei ole mahdollista esittää. Hallinto-oikeus voi myös rajoittaa suullisen käsittelyn koskemaan ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottoa taikka muuta vastaavaa.

Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla todistajaa tai asiantuntijaa. Jos asiassa vedotaan yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen, todistajaa kuullaan suullisesti vain, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Todistajia voivat nimetä asianosaiset sekä hallintoviranomainen ja valitusviranomainen.

Suullinen käsittely etenee siten, että ensin asianosaiset ja viranomaiset esittävät tuomioistuimelle käsityksensä valituksen kohteena olevasta päätöksestä ja sen muuttamisesta. Tuomioistuin voi esittää asianosaisille ja viranomaisille kysymyksiä asiasta. Tämän jälkeen kuullaan mahdollisia todistajia ja asiantuntijoita. Ratkaisua ei julisteta istunnossa vaan ratkaisu tehdään myöhemmin istunnossa, jossa yleisö ja asianosaiset eivät ole läsnä. Ratkaisu annetaan kirjallisesti.

Hallinto-oikeudessa ratkaisu tehdään sekä suullisen että kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hallinto-oikeudessa ei siis vallitse suullisuusperiaate, jonka mukaan ratkaisu perustetaan vain suullisesti esitettyihin seikkoihin ja todisteisiin. Hallinto-oikeudessa suullinen käsittely täydentää kirjallista aineistoa. Tämän vuoksi suullista käsittelyä voidaan rajoittaa koskemaan vain osaa asiasta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa