Minilex - Lakipuhelin

Suullinen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suullisuusperiaate on yksi prosessioikeuden tärkeimmistä periaatteista julkisuusperiaatteen ja kuulemisperiaatteen rinnalla. Suullisuusperiaatteen mukaan tuomioistuimen tulee perustaa ratkaisunsa suullisesti esitettyyn oikeudenkäyntiaineistoon. Suullinen pääkäsittely on siis pääsääntönä oikeudenkäynneissä. Pääkäsittelyt ovat pääsääntöisesti myös julkisia. Näiden periaatteiden tarkoituksena on edistää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Suullisessa pääkäsittelyssä asianosaiset siis esittävät vaatimuksensa ja todisteensa sekä perustelevat kantansa ja lausuvat vastapuolen perusteista suullisesti. Tuomioistuin ottaa ratkaisun perusteeksi vain suullisesti esiin tuodut seikat. Käräjäoikeudessa suullinen pääkäsittely on pääsääntönä, mutta hovioikeudessa taas pääkäsittely järjestetään vain asianosaisen vaatimuksesta. Hovioikeus voi kuitenkin myös omasta aloitteestaan toimittaa asiassa pääkäsittelyn, mutta pääsääntönä on kuitenkin kirjallinen menettely. Korkeimmassa oikeudessa pääkäsittelyn järjestäminen on harvinaisempaa ja pääkäsittelyä saadaan myös rajoittaa. Kun alemmissa tuomioistuimissa asia ratkaistaan joko kokonaan kirjallisessa tai kokonaan suullisessa käsittelyssä, korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä voidaan rajoittaa koskemaan vain esimerkiksi tiettyjä oikeuskysymyksiä tai todistusteemoja. Tällöin ratkaisussa otetaan huomioon sekä suullisessa käsittelyssä että kirjallisessa menettelyssä esiin tulleet seikat ja molempia voidaan käyttää ratkaisun perustana.

Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa suullinen pääkäsittely etenee samankaltaisesti. Tuomioistuin ensin selostaa asian ja sen, mihin valmistelussa on päädytty. Tuomioistuin kysyy asianosaisilta vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantaa, jonka jälkeen asianosaiset pitävät alkupuheenvuoronsa. Alkupuheenvuorossa perustellaan vaatimuksia sekä otetaan kantaa vastapuolen perusteluihin. Alkupuheenvuorojen jälkeen siirrytään todisteluun. Yleensä käydään ensin läpi kirjalliset todisteet, jonka jälkeen siirrytään henkilötodisteluun. Tämän jälkeen asianosaiset pitävät loppupuheenvuorot, joissa arvioidaan todisteita sekä otetaan kantaa siihen, mihin lopputulokseen asiassa tulisi päätyä. Lopuksi tuomioistuin kertoo päivämäärän, jolloin ratkaisu annetaan. Ratkaisu lähetetään tällöin kirjallisesti asianosaisille. Käräjäoikeudessa ratkaisu voidaan myös julistaa samana päivänä, jolloin tuomioistuin loppupuheenvuorojen jälkeen vetäytyy miettimään ratkaisua ja julistaa ratkaisun sen jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa