Minilex - Lakipuhelin

Soveltuvuustestit eivät ole pakollisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyaikaisessa rekrytointitoiminnassa soveltuvuustestit ovat vallanneet alaa. Erilaisia henkilö- ja soveltuvuustestejä tarjoavat useat eri tahot. Soveltuvuustestien käyttö on tätä päivää niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

Työnantajalta vaaditaan työntekijän antamaa suostumusta henkilö- ja soveltuvuusarviointitestien tekemiselle. Suostumuksen lisäksi testien on oltava siinä määrin tarpeellisia, että niitä voidaan käyttää vain työtehtävien hoidon edellytysten tai koulutus- ja muun ammatillisen kehittämisen tarpeen selvittämiseksi. Laissa näkyvät yleiset suostumuksen ensisijaisuuden sekä tarpeellisuusvaatimuksen periaatteet.

Oikeutta tulla arvioiduksi oikeassa valossa edistää se, että työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että testit tehdään luotettavin testausmenetelmin, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä. Tietojen virheettömyyttä varmistettaessa on otettava huomioon testausmenetelmä ja sen luonne. Työntekijällä on lisäksi pyynnöstä oikeus saada maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvioinnissa annettu kirjallinen lausunto. Mikäli lausunto on annettu työnantajalle suullisena, työntekijän tulee tällöinkin saada selvitys lausunnon sisällöstä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa