Minilex - Lakipuhelin

Huumetestin irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huumetestin ollessa positiivinen, voi siitä aiheutua erilaisia seuraamuksia. Arviointiin kuitenkin vaikuttavat erilaiset seikat kuten, onko kyseessä työnhakija vai työntekijä. Myöskin kysymys siitä, onko työnantajalla ollut laillinen peruste käsitellä työntekijän huumetestin tuloksia koskevaa todistusta. Seuraamuksia voi esimerkiksi olla hoitoon ohjaus, huomautus, varoitus, työstä poistaminen tai työsuhteen päättäminen kokonaan. Työsuhteen voi irtisanoa ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä, jossa tulee ottaa huomioon työntekijän ja työnantajan olosuhteet kokonaisuudessaan. Toisaalta työsuhde voidaan myös purkaa heti ilman irtisanomisaikaa, jos purulle on erittäin painava syy. Tällainen erittäin painava syy voisi olla esimerkiksi huumausaineiden käyttäminen työpaikalla.

Jos työpaikalla vaaditaan huumetestin tuloksia, tulee työpaikalla olla myös kirjallinen päihdeohjelma. Työpaikan päihdeohjelmassa tulee käsitellä käytännöt mahdollisista seuraamuksista huumetestin positiivisuudesta johtuen. Seuraamukset riippuvat tietenkin voimakkaasti myös työtehtävien luonteesta ja haastavuudesta. Päihdeohjelmasta huolimatta työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus lopullisesti päättää, miten yksittäisen työntekijän kanssa tullaan toimimaan. Huumausaineisiin liittyvät tapaukset ovat vielä harvinaisia, mikä tekee työnantajan harkintavallan hankalaksi ja laajaksi. Kuitenkin viime kädessä työsuhteen päättämistä voidaan käsitellä tuomioistuimessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Työnantajan on kuitenkin mahdollista irtisanoa tai purkaa työsuhde heti huumausaineiden väärinkäytön vuoksi. Työsuhteen päättäminen on tavallisin seuraamus yleensä, jos todetaan työntekijän huumetestin tulokset positiiviseksi. Kuitenkin yleensä normaalia olisi lähteä lievemmistä vaihtoehdoista ja, jos ne eivät vaikuta työntekijään, niin lopulta päätyä työsuhteen irtisanomiseen tai purkuun. Huumeriippuvaiselle tulisi esimerkiksi ensin antaa mahdollisuus hoitoon ohjaamisesta tai antaa riippuvaiselle varoitus. Mikäli toimet eivät auttaisi, niin voitaisiin irtisanoa tai jopa purkaa heti työsopimus.

Työntekijän huumausaineiden käyttö on teko, joka rikkoo työntekijän velvollisuuksia työnantajaa kohtaan. Jos työntekijä toimittaa koeajalla positiivisen testituloksen, niin yleensä se johtaa koeaikapurkuun. Myöskin lääkintäaineiden asiaton käyttö saattaa johtaa työsuhteen päättymiseen. Huumausaineiden käyttö työpaikalla on esimerkiksi peruste työsuhteen purkamiseen, jolloin työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Huumausaineiden kohdalla saattaa kuitenkin olla haastavaa osoittaa, onko huumausainetta käytetty työpaikalla vai työajan ulkopuolella. Työntekijän kannattaa siispä tutustua etukäteen työpaikan käytäntöihin siitä, miten yleensä on toimittu testituloksen ollessa positiivinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa