Minilex - Lakipuhelin

Huumetestin varoitusaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huumetestin tarkkaa varoitusaikaa ei ole määritelty laissa. Laissa puhutaan riittävän varhaisesta vaiheesta ja kohtuullisesta määräajasta. Viime kädessä on siis työnantajan vastuulla ilmoittaa työnhakijalle riittävän varhaisessa vaiheessa, että huumetestin tuloksien todistusta tullaan vaatimaan. Kun taas työnantajan epäillessä työntekijän olevan huumeiden alaisena tai huumeriippuvainen, niin työnantajan tulee kohtuullisessa määräajassa pyytää todistusta huumetestistä.

Työnhakijalle on ilmoitettava huumetestistä jo hakumenettely vaiheessa. Tällöin kuitenkin ilmoittamisen tulee tapahtua riittävän varhaisessa vaiheessa. Todistus huumetestistä voidaan pyytää ainoastaan tehtävään valitulta. Mikäli valittu ei toimita todistusta huumetestistä, voi työnantaja pitää valintaa ehdollisena niin kauan ennen kuin työnhakija toimittaa huumetestin tulokset. Työnhakijan on tiedettävä mitä häneltä edellytetään ja mihin mennessä todistus huumetestin tuloksista on annettava työnantajalle. Työnantaja voi itse päättää, miten tulee menetellä parhaiten yksittäisissä tilanteissa. Työnantajan ei ole yleensä mahdollista asettaa kovin tarkkoja aikarajoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos vaadittavat edellytykset täyttyvät ja työnantajalla on oikeus huumetestien tulosten saamiseen työntekijältä, niin työnantaja voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. Silloin kun työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä työntekijän olevan huumausaineiden alaisena työpaikalla, on huomioitava, että useimmat huumausaineet on mahdollista havaita testillä vain määräajan huumausaineesta riippuen. Tämän takia työnantajan tulee tarkasti harkita kohtuullista määräaikaa, jotta huumausaine näkyisi testituloksissa.

Kuitenkin testauksen toimintatavoista ja seuraamuksista sovitaan työpaikkojen yhteistoimintamenettelyssä. Työpaikan päihdeohjelmassa tulee olla perusteet testaamiselle. Kannattaa siispä tutustua työpaikan päihdeohjelmaan, jotta tietää kyseisen työpaikan käytännöt ja tarkemmat tiedot huumetestien tulosten luovuttamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa