Minilex - Lakipuhelin

Terveystiedot ovat arkaluonteisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan oikeutta käsitellä työntekijän terveystietoja on rajoitettu vielä erityisesti. Terveyttä koskevat tiedot ovat nimittäin arkaluonteisia. Tällöinkin tarpeellisuusvaatimuksesta johtuu, että työntekijän ei tarvitse antaa todistusta terveydentilastaan sen enemmälti kuin esimerkiksi sairauspoissaolon selvittämisestä johtuu. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen suostumuksellaan muualta. Mikäli työntekijä suostuu tietojen hankintaan muualta kuin itseltään, tulee tällaisen suostumuksen olla kirjallinen.

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyn tulee olla tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy. Tietojen käsittelyyn on oikeus myös esimerkiksi silloin, kun työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

Ne henkilöt työnantajan organisaatiossa, joilla on oikeus käsitellä työntekijöiden terveystietoja, on määriteltävä nimenomaisesti. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä myöskään sen päättymisen jälkeen. Tietoturvallisuussyistä terveydentilaa koskevat tiedot on säilytettävä erillään muista työnantajan hallussa olevista henkilötiedoista. Sairausajan lääkärintodistuksia ei saa siten liittää samaan henkilötietorekisteriin, jossa työntekijöiden muita henkilötietoja säilytetään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa