Minilex - Lakipuhelin

Sijoitusrahaston säilytysyhteisö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoitusrahaston varoja on lain mukaan säilytettävä yhdessä säilytysyhteisössä. Tällä säilytysyhteisöllä tarkoitetaan itse rahastoyhtiöstä erillistä oikeushenkilöä. Se voi olla joko arvopaperinvälittäjä, pankki tai säilytysyhteisötoimintaan toimiluvan saanut osakeyhtiö, joka siis säilyttää rahastoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen nojalla sijoitusrahaston omaisuutta.

Sijoitusrahaston varojen säilyttämisen ohella säilytysyhteisön tehtävänä on myös noudattaa rahastoyhtiön toimeksiantoja, varmistua lain ja sääntöjen noudattamisesta rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskuissa ja lunastuksissa sekä laskettaessa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien arvoa, huolehtia sijoitusrahaston varoja koskeviin toimiin liittyvien vastikkeiden suorittamisesta määräajassa ja pitää huoli siitä, että sijoitusrahaston tuotot käytetään lain ja sääntöjen mukaisesti. Täten se siis myös valvoo omalta osaltaan rahastotoimintaa. Mikäli säilytysyhteisö siis päättää olla noudattamatta jotakin rahastoyhtiön toimeksiantoa tai havaitsee rahastoyhtiön toiminnassa muuta huomautettavaa, on sen ilmoitettava tästä välittömästi Finanssivalvonnalle.

Rahasto-osuudenomistajien eduksi on sijoitusrahaston varat säilytettävä säilytysyhteisössä luotettavalla tavalla ja ne on pidettävä erillään säilytysyhteisön omaisuudesta. Sijoitusrahaston varoja ei saa esimerkiksi ulosmitata säilytysyhteisön velasta. Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön on sovittava kirjallisesti yksittäisen sijoitusrahaston varojen säilyttämisestä sekä siihen liittyvistä muista tehtävistä. Tämä sijoitusrahaston säilytysyhteisösopimus on rahastoyhtiön toimitettava Finanssivalvonnan tiedoksi. Myös rahasto-osuudenomistajilla tai sellaiseksi aikovilla on oikeus saada nähdä tuo sopimus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa