Minilex - Lakipuhelin

Selvitysyhteisön säännöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Selvitysyhteisön toimintaa varten sillä täytyy olla säännöt, jotka sisältävät arvopaperimarkkinalainsäädäntöä täydentävät määräykset selvitysyhteisön toiminnan harjoittamista koskien. Valtiovarainministeriö vahvistaa nuo säännöt, mikäli ne täyttävät luotettavan selvitysyhteisön toiminnan vaatimukset ja mikäli niiden noudattamisen riittävästä ja luotettavasta valvonnasta on huolehdittu asianmukaisesti. Suomessa selvitysyhteisönä toimii Euroclear Finland Oy (ent. Arvopaperikeskus), ja valtiovarainministeriö on siis vahvistanut sen säännöt.

Selvitysyhteisön sääntöjen on sisällettävä riittävät määräykset mm. seuraavista asioista: millaisia arvopaperikauppoja ja muita luovutuksia otetaan selvitystoiminnan kohteeksi, miten ja milloin selvitystoiminta järjestetään, miten ja millä perusteilla selvitysosapuoleksi hyväksyminen ja oikeuksien peruuttaminen tapahtuu, miten arvopaperikaupasta johtuvat velvoitteet selvitystoiminnassa määritellään, miten nuo velvoitteet vahvistetaan kaupan osapuolia ja selvitysosapuolia sitoviksi, miten selvitysyhteisö vastaa näiden velvoitteiden täyttämisestä, kuinka nopeasti ja miten velvoitteet on täytettävä ja miten selvitysyhteisön maksuvalmius on turvattu.

Edelleen seuraavat asiat tulee sisältää selvitysyhteisön sääntöihin: miten selvitystoimintaa turvaavat vakuudet asetetaan, miten toiminnasta aiheutuva tappionvaara katetaan, miten toimitaan häiriötilanteissa ja selvitysosapuolten laiminlyödessä omia velvoitteitaan, miten nämä selvitysosapuolet vuorostaan vastaavat selvitystoiminnasta, miten sääntöjen täydentämistä koskevien päätösten antaminen on jaettu selvitysyhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen kesken sekä miten selvitysyhteisölle kuuluvat valvontatehtävät toteutetaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa