Minilex - Lakipuhelin

Sähköposti on luottamuksellinen viesti

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Viime aikoina on kovasti ollut puhetta työnantajan oikeudesta työntekijän sähköpostiin. Sähköpostin käyttö on jokaisen työpaikan yleistyöväline. Kuitenkaan sen asema ja oikeudellinen luonne ei eroa juuri perinteisestä postista. Niinpä lähtökohtaisesti myös sähköpostia koskee sama luottamuksellisen viestinnän suoja kuin perinteistä paperipostiakin.

Vaikka työntekijän sähköposti on yksityisyyden suojan piirissä, voi työnantajalla joissain tapauksissa olla oikeus työnantajalle kuuluvien viestien hakemiseen ja jopa avaamiseen. Edellytyksinä on, että työnantaja on järjestänyt viestinnän suojan toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Erityisesti on työnantajan varmistuttava siitä, että työntekijä voi poissaolotilanteissa käyttää automaattista vastaustoimintoa, joka lähettää ilmoituksen viestin lähettäjälle poissaolosta ja sen kestosta, sekä tiedon siitä, kuka hoitaa poissa olevalle työntekijälle kuuluvia tehtäviä.

Vaihtoehtoisesti työntekijällä tulee olla mahdollisuus ohjata viestit toiselle henkilölle tai toiseen omassa käytössään olevaan osoitteeseen. Viimesijaisesti työnantajalla voi olla mahdollisuus työntekijän suostumuksella käyttää toista työntekijän valitsemaa henkilöä selvittämään, onko työntekijälle lähetetty sellainen viesti, joka on selvästi tarkoitettu työnantajalle ja josta työnantajan on välttämätöntä saada tieto. Jos työnantaja ei ole näistä laatuvaatimuksista huolehtinut, jäävät viestit luottamuksellisiksi.

Mahdollisuus postien avaamiseen ja hakemiseen on työnantajalla ainoastaan silloin, kun kyseessä ovat poissaolevalle työntekijälle tulleet viestit tai poissaolevan työntekijän juuri ennen poissaolon alkamista lähettämät viestit. Tällöinkin työntekijän suostumus on ensisijainen. Viestien hakeminen ja avaaminen ovat näissäkin tapauksissa mahdollisia vain, jos työnantajan on välttämätöntä saada niistä tieto.

Työntekijän sähköpostin ja muutakin sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Mikäli yritys ei tämän piiriin kuulu, työntekijöille on kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluiksi asiaan liittyen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »