Minilex - Lakipuhelin

Ryhmäkanne on erityinen kanne elinkeinonharjoittajaa vastaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota kantaja ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettava tuomio sitoo myös ryhmän jäseniä. Suomessa ainoastaan kuluttaja-asiamies on oikeutettu nostamaan ryhmäkanteen toimivaltansa mukaisessa laajuudessa. Hänen ajamansa ryhmäkanne koskee kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välistä riita-asiaa.

Ryhmäkanteen käsittelemiselle on asetettu kolme edellytystä. Ensinnäkin useilla henkilöillä on oltava samaa vastaajaa kohtaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Toiseksi asian käsitteleminen ryhmäkanteena on oltava tarkoituksenmukaista ottaen huomioon ryhmän koko, vaatimusten sisältö ja asiassa esitettävä todistelu. Viimeisenä ryhmän on oltava riittävän täsmällisesti määritelty.

Kanneryhmän jäseneksi haluavan on tehtävä asiasta kuluttaja-asiamiehelle kirjallinen ilmoitus. Kuluttaja-asiamies päättää jäsenyyskriteerit täyttävien henkilöiden ottamisesta ryhmän jäseniksi. Jäsen voi ennen pääkäsittelyä ilmoittaa tuomioistuimelle irrottautuvansa ryhmäkanteesta, jolloin asia jää hänen osaltaan sillensä. Kanteessa ilmoitetaan jokaisen ryhmän jäsenen yksilöidyt vaatimukset perusteineen. Ryhmäkanteeseen annettavassa tuomiossa mainitaan kaikki ryhmän jäsenet ja se, mikä tuomion sisältö on kunkin jäsenen kohdalla. Vaikka ryhmäkanteen jäsen ei ole asianosaisen asemassa, on hänellä kuitenkin oikeus hakea muutosta omaan osaansa tuomiosta, jos kuluttaja-asiamies ei sitä tee.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa