Minilex - Lakipuhelin

Kannevaatimus ja sen perusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kannevaatimuksella tarkoitetaan kanteen osaa, jossa kantaja ilmaisee tuomioistuimelle oikeusseuraamuksen, johon hän kanteellaan pyrkii. Tällainen seuraamus voi olla esimerkiksi se, että toinen henkilö velvoitetaan maksamaan jokin maksu. Kanteen toinen osa on kanneperuste, joka kertoo sen, mihin tapahtumiin edellä esitetty vaatimus perustuu. Yhdessä kannevaatimus ja kanneperuste muodostavat kanteen. Kanne on siis käytännössä kantajan esittämä vaatimus toista oikeussubjektia, yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, kohtaan. Kantajan on kanteensa menestymiseksi osoitettava, että hänellä on todellinen oikeussuojan tarve ja hänen on myös esitettävä kannevaatimuksensa perusteeksi se tapahtumainkulku, jonka perusteella kanteen mukaista lopputulosta vaaditaan. Kanteet jaetaan suoritus- eli velvoittamiskanteisiin, vahvistuskanteisiin tai muotoamiskanteisiin.

Kannetyypit on jaoteltu kantajan vaatimusten mukaan eli sen mukaan, mihin oikeusseuraamukseen kanteella pyritään. Kantaja voi vaatia tuomioistuinta velvoittamaan vastaajaa suorittamaan kantajalle jotain, esimerkiksi maksun, tai vaatia tuomioistuinta vahvistamaan tai muuttamaan jotain oikeussuhdetta. Suoritus- eli velvoittamiskanteissa vaaditaan suoritusvelvollisuuden asettamista. Tällainen kanne on esimerkiksi sellainen, jossa vaaditaan tuomioistuinta velvoittamaan vastaaja maksun suorittamiseen tai esineen luovuttamiseen. Vahvistuskanteita taas ovat kanteet, joissa vaaditaan tietyn oikeussuhteen olemassaolon tai puuttumisen vahvistamista. Tällaisella kanteella vaaditaan vahvistettavaksi, että kantajalla on tietty subjektiivinen oikeus vastapuolta vastaan tai että vastapuolella ei ole tiettyä oikeutta kantajaa vastaan ilman, että samalla vastaajalta vaadittaisiin jotain suoritusta. Muotoamiskanteella puolestaan pyritään jonkin olemassa olevan oikeustilan tai oikeussuhteen muuttamiseen. Muotoamiskanteet ovat yleisiä etenkin perheoikeuden alueella. Merkittävimpiä perheoikeudellisia muotoamiskanteita ovat isyyden vahvistamista ja kumoamista koskevat kanteet sekä elatuspäätösten muuttamiskanteet. Jos kanteet menestyvät, oikeudenkäynnin tuloksena on joko suoritus-, vahvistus- tai muotoamistuomio.

Riita-asian käsittely tuomioistuimessa perustuu kantajan ja vastaajan vaatimuksille ja väitteille. Tuomioistuin tutkii siis jutun vain niiltä osin, kuin mihin asianosaiset ovat vedonneet. Tuomioistuin on sidottu kannevaatimukseen. Se ei siis voi tuomita muuta tai enempää kuin sen, mitä asianosainen on vaatinut. Alkuperäisellä kannevaatimuksella ja sen perusteluilla on merkitystä myös silloin, jos asianosainen haluaa oikeudenkäynnin aikana oikaista tai täydentää kannettaan. Alkuperäisestä kanteesta riippuu, katsotaanko tällainen kanteen oikaisu tai täydennys sallituksi vai tulkitaanko se kielletyksi kanteen muuttamiseksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]