Minilex - Lakipuhelin

Tiedoksiantomenettely siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian tuomioistuinkäsittely koskee asianosaisten oikeuksia ja velvollisuuksia ja siksi on tärkeää, että heille annetaan mahdollisuus oman asiansa ajamiseen. Asianosaisen tulee tietää häntä koskevan asian olevan tuomioistuinkäsittelyn kohteena sekä se, missä vaiheessa käsittely on ja mitä hänen tulee tehdä asiaansa ajaakseen. Haaste, kehotus vastata esitettyyn seikkaan sekä kutsu saapua asian käsittelyyn tulee antaa asianosaiselle mahdollisuuksien mukaan tiedoksi siten, että se myös saapuu tälle perille.

Pääsääntöisesti tiedoksiannosta huolehtii tuomioistuin, mutta tiedoksiannosta huolehtiminen voidaan asianosaisen suostumuksella antaa myös hänelle, jos tuomioistuin katsoo siihen olevan aihetta. Tiedoksianto tapahtuu muun kuin haasteen osalta useimmiten postitse lähettämällä asiakirja asianosaisen tuomioistuimelle ilmoittamaan osoitteeseen. Haaste annetaan usein tiedoksi postitse vastaanottamistodistusta vastaan. Tiedoksianto voidaan hoitaa myös haastemiehen välityksellä, joka toimittaa asiakirjan asianosaiselle tai muulle henkilölle henkilökohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa