Minilex - Lakipuhelin

Kanteenmuutoskiellot ja niiden poikkeukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti kantaja ei saa muuttaa kannetta enää oikeudenkäynnin aikana. Kantajalla ei ole oikeutta muuttaa kanneperusteena olevaa oikeustosiseikastoa siten, että asian sen johdosta muuttuu toiseksi. Kanteenmuutoskielto on ehdoton prosessinedellytys, ja tuomioistuin jättää viran puolesta kanteen tutkimatta niiltä osin, kun sitä on säännösten vastaisesti muutettu. Asianosaiset eivät voi edes yksimielisesti sopia tällaisten muutosten sallittavuudesta ja vastaavasti tuomioistuimella ei ole harkintavaltaa säännösten soveltamisessa. Asia muuttuu kielletyllä tavalla toiseksi ainakin silloin, jos muutetun oikeustosiseikaston perusteella tuomiossa päädytään toisenlaiseen oikeudelliseen lopputulokseen kuin alkuperäisen oikeustosiseikaston perusteella. Kantaja voi kuitenkin supistaa kannetta, esimerkiksi peruuttamalla jonkin vaatimuksensa, sekä tehdä siihen vähäisiä täydennyksiä, selvennyksiä sekä oikaisuja. Tuomioistuimen on tarvittaessa ratkaistava, onko kysymys sallitusta kanteen oikaisusta tai täydentämisestä vai kielletystä kanteen muuttamisesta. Oikeudenkäynnin kohde määräytyy lähtökohtaisesti haastehakemuksessa yksilöidyn kannevaatimuksen ja sen perusteluiden kautta.

Kanteenmuutos on siis kyseessä silloin, kun kantaja asian käsittelyn aikana oikeudessa esittää haasteessa ilmoitetuista poikkeavia vaatimuksia. Vaikka uusien vaatimusten tekoa pidetäänkin kiellettynä kanteen muuttamisena, ovat tietyt kannevaatimusten muutokset kuitenkin sallittuja. Kantaja voi kanteenmuutoskiellosta huolimatta vaatia oikeudenkäynnin aikana muuta kuin alkuperäistä suoritusta, jos olosuhteet ovat oikeudenkäynnin aikana muuttuneet, tai jos olosuhteiden muutos tulee kantajan tietoon vasta oikeudenkäynnin edetessä. Toiseksi kantaja voi vaatia oikeudenkäynnin aikana esikysymyksenä asianosaisten välisen riitaisen oikeussuhteen vahvistamista, jos sen selvittäminen on tarpeen pääasian ratkaisemiseksi. Kantaja voi oikeudenkäynnin aikana vaatia myös alkuperäiselle kannevaatimukselleen korkoa tai esittää uuden tai vaihtoehtoisen vaatimuksen. Jos riitainen oikeussuhde vaaditaan vahvistettavaksi, tehdään sivuvaatimus tai vaatimus korosta vasta pääkäsittelyssä, vaatimus on jätettävä tutkimatta, jos sen tutkiminen viivyttää asian käsittelyä. Tällaisia vaatimuksia ei voida myöskään tehdä ylemmässä tuomioistuimessa, käytännössä siis muutoksenhaussa.

Sallitut poikkeukset kanteenmuutoskiellosta edellyttävät, että vastaaja on saanut tilaisuuden vastata kanteeseen myös muutetuilta osin. Jos kantaja haluaa vastaajan poissa ollessa asian ratkaistavaksi eikä vastaaja ole antanut kirjallista lausumaa tai vastausta, tuomiossa saadaan antaa ratkaisu ainoastaan haastehakemuksessa esitettyihin sekä niihin vaatimuksiin, joista vastaaja on oikeudenkäynnin aikana saanut tiedon. Kanteen muuttamisena pidetään tällöin myös sellaisten kanteen tueksi esitettyjen uusien seikkojen esittämistä, joista vastaaja ei ole saanut tietoa. Lakimieheltä on hyvä tarkistaa, onko kanteen muuttaminen mahdollista oikeudenkäynnin aikana ja tulkitaanko kyseessä olevat muutokset sallituiksi vai kielletyiksi. Mikäli jo ennen kanteen nostamista on tiedossa, että oikeudenkäynnin aikana voi ilmetä uusia vaatimuksia tai perusteita, kannattaa  lakimieheltä selvittää, onko niiden esittäminen mahdollista myöhemmässä vaiheessa vai onko esimerkiksi kanteen nostamisen lykkääminen järkevämpi vaihtoehto. Muutoin vaarana voi olla, että kantaja ei pystykään hyödyntämään kaikkia perusteita tai esittämään kaikkia vaatimuksiaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]