Minilex - Lakipuhelin

Kanne riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanne riita-asiassa on kantajan esittämä vaatimus vastaajaa eli toista oikeussubjektia, yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä kohtaan. Kanne nostetaan toimittamalla kirjallinen haastehakemus tuomioistuimen kansliaan, minkä seurauksena riita-asia tulee vireille. Kanne määrittelee oikeudenkäynnissä käsiteltävät asiat, eikä sitä lähtökohtaisesti saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana.

Kanne koostuu kannevaatimuksesta ja kanteen perusteesta. Kannevaatimuksella tarkoitetaan oikeusseuraamusta, johon vastaaja tulisi kanteen mukaan tuomita. Kanneperuste puolestaan perustelee, miksi tuomioistuimen tulisi hyväksyä kanne. Perusteena tulee esittää konkreettinen tapahtumakulku. Lisäksi on mahdollista vedota oikeudellisiin perusteisiin ja lainkohtiin. Jotta tuomioistuin voisi hyväksyä kanteen, kanteesta on tultava ilmi, että kantajalla on asiassa oikeussuojan tarve.

Kanteet voidaan jakaa suoritus- eli velvoittamiskanteisiin, vahvistus- eli konstituutiokanteisiin ja muotoamiskanteisiin. Suorituskanteella vaaditaan, että tuomioistuin velvoittaa vastaajan suorittamaan jotakin. Suoritusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi velan maksamista, esineen luovuttamista tai työsuorituksen tekemistä. Suorituskanteella voidaan myös vaatia vastaajaa pidättymään jostakin toiminnasta tai sallimaan jotakin. Vahvistuskanteella puolestaan vaaditaan, että tuomioistuin vahvistaa jonkin oikeussuhteen, oikeuden tai velvollisuuden olemassaolon, tai sen ettei sitä ole olemassa. Vahvistuskanteet voidaankin jakaa positiivisiin ja negatiivisiin vahvistuskanteisiin. Muotoamiskanteella voidaan sen sijaan vaatia tuomioistuinta muuttamaan tai muotoamaan jokin olemassa oleva oikeussuhde tai oikeustila. Muotoamiskanteet ovat mahdollisia vain lain erityissäännösten nojalla. Niitä ovat muun muassa isyyden vahvistamis- ja kumoamiskanteet.

On tärkeää, että kanteeseen on varmasti sisällytetty kaikki vaatimukset ja perusteet, jotka kantaja haluaa oikeudenkäynnissä esittää, koska tuomioistuin on sidottu niihin eikä se voi tuomita muuta tai enempää kuin mitä on vaadittu. Mahdollisten oikeudenmenetysten välttämiseksi voikin olla kannattavaa käyttää lakimiestä haastehakemuksen laatimisessa ja oikeudenkäynnin myöhemmissä vaiheissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]