Minilex - Lakipuhelin

Kanteesta luopuminen siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanteesta luopuminen merkitsee sitä, että kantaja luopuu samalla lopullisesti oikeudestaan esittää kanteessa tarkoitettua vaatimustaan. Luopumisen seurauksena kanne hylätään tuomiolla. Tästä seuraa oikeusvoimavaikutus, joka estää kantajaa nostamasta samaa asiaa koskevaa uutta kannetta. Kanteesta luopumisen oikeusvoimavaikutukseen vaikuttaa kuitenkin se, onko kyseisessä riita-asiassa asianosaisten välinen sovinto sallittu vai ei.

Jos kyseessä on riita-asia, jossa asianosaisten sovinto on sallittu eli dispositiivinen riita-asia, tuomioistuin hylkää kanteen pelkästään kantajan luopumisilmoituksen perusteella. Kanteesta luopuminen tapahtuu tosin tällaisissa asioissa yleensä niin, että kantaja ei saavu asian käsittelyyn tai ei anna häneltä pyydettyä kirjallista lausumaa. Dispositiivisissa asioissa kanteesta voi luopua myös muutoksenhakuasteessa siltä osin kuin asia on saatettu muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi.

Riita- asioissa, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittu eli indispositiivisissa riita-asioissa, kannetta ei voi hylätä pelkästään kantajan luopumisen perusteella. Tästä johtuen kanteesta luopuminen ei ole tällaisissa asioissa mahdollista samalla tavoin kuin dispositiivisissa asioissa. Kantajan luopumisilmoitus onkin indispositiivisissa asioissa tulkittavissa kanteen peruuttamiseksi, minkä seurauksena kanne jätetään sillensä. Samaa asiaa koskeva uusi kanne voidaan siis nostaa milloin vain, jos vain kanteen nostamisen edellytykset ovat edelleen käsillä.

Kanteesta luopuminen tarkoittaa siis kantajan luopumista kanteessa esittämistään vaatimuksista. Luopumisen seurauksena kanteen hylkääminen tuomiolla on mahdollista kuitenkin ainoastaan dispositiivisissa riita-asioissa. Indispositiivisissa riita-asioissa luopuminen on mahdollista, mutta asiaa ei voida hylätä tuomiolla vaan asia jää sillensä. Kanteesta luopuminen on hyvä osata erottaa kanteen peruuttamisesta, jolloin asia on vielä mahdollista saattaa tuomioistuimen käsittelyyn tiettyjen edellytysten vallitessa. Kanteesta luopuminen on siis käytännössä eräänlainen ilmoitus tuomioistuimelle siitä, että kanne voidaan hylätä. Asianosaisen voi olla hyvä varmistaa lakimieheltä, millainen vaikutus kanteesta luopumisella olisi omassa asiassa ja mikä menettelytapa on hänen kannaltaan järkevin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]