Minilex - Lakipuhelin

Kanteen nostaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi eli kanteen nostaminen tapahtuu kirjallisella haastehakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Asia tulee vireille, kun haastehakemus on saapunut perille. Tällöin alkaa myös asian kirjallinen valmistelu käräjäoikeudessa.

Haastehakemuksesta täytyy löytyä tietyt laissa määrätyt tiedot, jotta käräjäoikeus ottaa sen tutkittavaksi. Jos olennaisia tietoja puuttuu, voi käräjäoikeus pyytää kantajaa määräajassa täydentämään sitä. Jos kantaja laiminlyö täydentämiskehotuksen, kanne jätetään tutkimatta, jolloin ainoa mahdollisuus saada asia tutkittavaksi on nostaa uusi kanne.  Mikäli hakemus on selvästi perusteeton, tuomioistuin voi saman tien hylätä sen tuomiolla, eikä samasta asiasta kanteen nostaminen ole enää myöhemmin mahdollista.

Haastehakemukselta vaadittavat tiedot riippuvat siitä, onko kyseessä laaja ja riitainen asia vai summaarinen ja riidaton asia. Laajoissa ja riitaisissa asioissa haastehakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. kantajan yksilöity vaatimus

Vaatimusten yksilöinti jo haastehakemuksessa on erittäin tärkeää, sillä kanteen sisältö määrittää tuomioistuimen tutkimisvallan rajat, eikä tuomioistuin voi mennä ratkaisussaan asianosaisten esittämien vaatimusten ulkopuolelle. Yksilöinti on tärkeää myös siksi, että tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla pelkän haastehakemuksen perusteella. Mikäli kaikki ne asiat, joita tuomioistuimessa halutaan vaatia, eivät ilmene haastehakemuksessa, ei tuomioistuin pysty myöskään antamaan niistä asiassa ratkaisua.

2. seikat, joihin vaatimus perustuu

3. mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen

4. oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena

Oikeudenkäyntikuluvaatimus voidaan esittää myöhemminkin. Niiden esittäminen jo haastehakemuksessa on kuitenkin siinä mielessä kannattavaa, että mikäli asia ratkaistaan pelkän haastehakemuksen perusteella ja kantaja ei ole siinä vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, ei tuomioistuin voi niitä omin päin tuomita korvattaviksi.

5. millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Näiden viiden asian lisäksi haastehakemukseen tulee liittää se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Myös tiettyjen muodollisten seikkojen, kuten tuomioistuimen nimen, tulee ilmetä hakemusasiakirjasta.

Summaarisessa ja riidattomassa asiassa haastehakemuksessa tarvitsee mainita vain kantajan vaatimus ja ne seikat, joihin kyseinen vaatimus välittömästi perustuu. Todisteiden liittämistä ei tässä menettelyssä vaadita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Summaarinen eli kevennetty menettely on mahdollista vain asioissa, jotka koskevat velkomusta, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Kantajan tulee tällöin ilmoittaa haastehakemuksessa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen.

 

Yhteenveto

 • Kanteen nostaminen tarkoittaa riita-asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 • Kanteen nostaminen tapahtuu kirjallisella haastehakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan.
 • Haastehakemukselle on tietyt muotovaatimukset, jotka löytyvät laista.
 • Mikäli haastehakemuksesta puuttuu tärkeitä tietoja, kantajaa voidaan pyytää täydentämään sitä.
 • Laajoissa ja riitaisissa asioissa haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu, todisteet, oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaikutus sekä peruste, jolla tuomioistuin on toimivaltainen.
 • Summaarisessa ja riidattomassa asiassa haastehakemuksessa täytyy mainita ainoastaan kantajan vaatimus ja ne seikat, joihin kyseinen vaatimus välittömästi perustuu.

 

Summary in English

 • Filing a lawsuit means bringing a dispute to the court.
 • The lawsuit is filed with a written subpoena application, which is delivered to the office of the District Court.
 • There are certain form requirements for the subpoena application, which can be found in the law.
 • If important information is missing from the subpoena application, the plaintiff can be asked to add the required information.
 • In extensive and contentious cases, the subpoena application must state the claimant's specific claim and the facts on which the claim is based, the evidence, the effect on the reimbursement of court costs and the grounds on which the court is competent.
 • In a summary and uncontested case, the subpoena application must mention only the plaintiff's claim and the facts on which the said claim is immediately based.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko haastehakemuksen tehdä itse?

Haastehakemuksen voi tehdä itse, ainakin yksinkertaisimmissa asioissa. Haastehakemuksen muotovaatimuksista säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Ammattilaisen apu haastehakemusta laadittaessa on kuitenkin suositeltavaa tarkkojen muoto- ja sisältövaatimusten vuoksi.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]