Minilex - Lakipuhelin

Kanneperusteen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa kannetta ei saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana. Kanteenmuutoskielto on ehdotonta prosessioikeutta. Näin ollen asianosaiset eivät voi sopia edes yksimielisinä kanteen muuttamisen sallittavuudesta, eikä tuomioistuimella ole harkintavaltaa säännösten noudattamisessa. Mikäli kannetta on muutettu sääntöjen vastaisesti, se on jo viran puolestakin jätettävä tutkimatta muutetulta osin. Kanteen tueksi saa oikeudenkäynnin aikana kuitenkin esittää uusia seikkoja, ellei niiden esittäminen muuta kannetta toiseksi. Tätä kutsutaan epävarsinaiseksi kanteen muuttamiseksi.

Uuden todistusaineiston esittäminen tai uusiin oikeusperusteisiin vetoaminen eivät muuta kanneperustetta. Sellaisten uusien seikkojen esittäminen on kielletty, mitkä muodostavat itsenäisen kanneperusteen mikä johtaisi erilaiseen oikeusseuraukseen kuin alkuperäinen kanne. Esimerkiksi tilanne, jossa oikeustointa vaaditaan pätemättömäksi ensiksi pakon ja oikeudenkäynnin aikana myös hyväksikäytön perusteella, on sallittu muutos kanneperusteeseen. Sallittavuus johtuu siitä, että oikeusseuraamus on molemmista kanneperusteista sama, eikä kyseessä silloin ole kielletty kanneperusteen muuttaminen.

Sallitun kanteen muutoksen ajatuksena on, että se tulisi tehdä mieluiten jutun ollessa vielä valmistelussa. Riita-asian pääkäsittelyssä asianosainen ei voi enää vedota sellaisiin oikeustosiseikkoihin, joihin hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei tälle ole päteviä perusteluita. Edellytyksenä kanneperusteen muuttamiselle on myöskin se, että vastaaja saa siitä tiedon vastatakseen siihen. Jos vastaaja on esimerkiksi jäänyt saapumatta istuntoon, ei istunnon aikana esitettyä uutta kanneperustetta voida ottaa huomioon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]