Minilex - Lakipuhelin

Haasteen tiedoksiantaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haasteen tiedoksiantaminen tarkoittaa sitä, että henkilölle ilmoitetaan häntä vastaan nostetusta oikeudenkäynnistä. Tiedoksiannot tapahtuvat todistettavasti sekä laissa säädettyä muotoa noudattaen. Tällä halutaan turvata vastapuolen kuulemisperiaatetta ja varmistua, että ilmoitus henkilölle on todellisuudessa tapahtunut uskottavasti.

Tuomioistuin huolehtii pääsääntöisesti haasteiden tiedoksiannosta. Tuomioistuin antaa tiedoksiannon joko sen oman henkilökuntaan kuuluvan henkilön taikka haastemiehen tehtäväksi. Se samalla ilmoittaa määräpäivän tiedoksiannon toimittamiselle. Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti myös antaa tiedoksiannon asianosaisen huolehdittavaksi. Edellytyksenä tähän on asianosaisen suostumus sekä se, että tuomioistuin katsoo siihen olevan aihetta. Samassa yhteydessä tuomioistuin ilmoittaa sekä määräpäivän, jonka kuluessa tiedoksianto tulee toimittaa sekä milloin tiedoksiantotodistus tulee palauttaa tuomioistuimeen. Jos haasteen tiedoksiantaminen uskotaan kantajan käsiin, on hänelle ilmoitettava, että mikäli hän ei ole siihen mennessä, kun tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä toimittanut tiedoksiantotodistusta, asia voidaan jättää sillensä. Kantajalla on mahdollisuus pyytää määräajan pidennystä todistuksen toimittamiselle taikka vaihtoehtoisesti pyytää tuomioistuinta huolehtimaan tiedoksiannosta.

Yleinen haasteiden tiedoksiantotapa on postitse saanti- taikka vastaanottotodistusta vastaan. Tavallinen postitiedoksianto ei tule kyseeseen haasteiden osalta. Myöskään puhelimitse ei anneta haasteita tiedoksi. Poikkeuksen edellä mainittuun muodostaa summaariset velkomisasiat. Kyseessä on tietyn suuruinen saaminen ja kantaja on ilmoittanut, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa