Minilex - Lakipuhelin

Vastine riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastineella tarkoitetaan riita-asiassa vastaajan kanteeseen antamaa vastausta.

Vastauksessa vastaajan tulee ilmoittaa, hyväksyykö hän kanteen vai vastustaako hän sitä. Kanne on mahdollista hyväksyä kokonaan tai osittain. Jos vastaaja vastustaa kannetta, hänen on ilmoitettava vastustamiselleen asian ratkaisun kannalta merkitykselliset perusteet ja mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka hän aikoo vastauksensa tueksi esittää ja mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Vastauksessa on myös vaadittava korvausta oikeudenkäyntikuluista, jos vastaaja haluaa saada ne korvatuiksi. Vastaukseen on lisäksi liitettävä joko alkuperäinen tai jäljennetty asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, ja kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vedotaan. Jos vastaaja vaatii tuomioistuinta jättämään kanteen tutkimatta, väite siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavakseen, on myös sisällytettävä vastaukseen. Lisäksi tuomioistuin voi edellyttää vastaajaa lausumaan jostakin erityisestä kysymyksestä vastauksessaan.

Vastauksessa on ilmoitettava mahdollisen asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan yhteystiedot ja sellainen osoite, jonka kautta tuomioistuin voi olla yhteydessä vastaajaan. Vastaajan on myös ilmoitettava oma sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Vastauksessa tulee olla vastaajan allekirjoitus tai, jos hän ei ole itse laatinut vastausta, muun vastauksen laatineen henkilön allekirjoitus, ammatti ja kotipaikka.

Vastaus on lähtökohtaisesti tehtävä kirjallisesti. Jos voidaan olettaa, että vastauksen antaminen suullisesti nopeuttaa asian käsittelyä tai että vastaaja ei vastaa kirjallisesti, häntä voidaan kuitenkin kehottaa vastaamaan suullisen valmistelun istunnossa. Suullinen vastaaminen tuomioistuimen kansliassa tai istuntopaikalla on vastaajan pyynnöstä mahdollista vain erityisestä syystä.

On tärkeää, että vastaus sisältää kaikki vaatimukset ja perusteet, jotka vastaaja haluaa esittää oikeudenkäynnin aikana, sillä tuomioistuin ei voi perustaa tuomiotaan sellaiseen seikkaan, jota asianosainen ei ole esittänyt, eikä tuomita muuta kuin mitä asianosainen on vaatinut. Jotta vastauksesta tulisi huolellisesti laadittu, voi olla kannattavaa käyttää sen laatimisessa lakimiehen apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]