Minilex - Lakipuhelin

Vastine on vastaajan antama vastaus haasteeseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vastaajalle annetaan haaste tiedoksi, häntä kehotetaan vastaamaan kanteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin. Vastine tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta myös suullinen vastaaminen suoraan suullisen valmistelun istunnossa on tietyin edellytyksin mahdollista.

Vastineessa vastaaja antaa vastauksensa kanteen johdosta ja pyytää tuomioistuimelta oikeussuojaa mahdollisille omille asiaa koskeville vaatimuksilleen. Vastineessaan vastaajan tulee ilmoittaa, myöntääkö vai vastustaako hän kannetta. Vastustaessaan kannetta vastaajan tulee vastauksessaan esittää vastustamisen perusteet. Perusteita voivat olla esimerkiksi se, että vastaajan mielestä kantajan esittämä tapahtumainkulku ei pidä paikkaansa tai se, ettei vastaajan mielestä kantajan esittämästä tapahtumainkulusta seuraa kanteessa vaadittua oikeudellista seurausta, tai vastaaja voi kiistämisensä perusteeksi vedota sellaiseen vastatosiseikkaan, jonka oikeudellinen vaikutus kumoaa kantajan vetoaman tosiseikan oikeusvaikutuksen.

Vastauksessa tulee myös ilmoittaa ne todisteet, joita vastaaja aikoo väitteittensä ja vaatimustensa tueksi esittää, sekä sisällyttää vastaukseen ne asiakirjat, esimerkiksi kauppakirja, joihin vastustaminen perustuu. Mikäli asiaa käsittelevä tuomioistuin ei ole vastaajan mielestä asiassa toimivaltainen, tulee hänen tehdä vastineessaan toimivallan puuttumista koskeva perusteltu väite. Vastaajan on vastauksessa ilmoitettava laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä prosessiosoite, johon tuomioistuin voi lähettää vastaajalle asiaa koskevat tiedoksiannot. Käräjäoikeus voi lisäksi kehottaa vastaajaa lausumaan vastauksessaan jostakin erityisestä kysymyksestä. Tällainen kysymys voi koskea esimerkiksi valmistelun menettelymuotoa tai jostain tiettyä asiakysymystä. Vastaajan tai vastineen laatijan on vahvistettava vastine allekirjoituksellaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]