Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian vireillepano ja sähköinen vireillepano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian tuomioistuinkäsittely alkaa kirjallisen haastehakemuksen toimittamisella toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Riidattomissa asioissa, jotka koskevat tietyn suuruista saamista, hallinnan tai muun rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä, riittää normaalia suppeampi haastehakemus.

Kirjallinen haastehakemus voidaan toimittaa käräjäoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti faksilla tai sähköpostitse sekä myös asiamiehen toimesta tai lähetin välityksellä. Asia tulee vireille hakemuksen saavuttua kansliaan, jolloin sen valmistelu alkaa. Ensin tarkastetaan, ettei haastehakemuksessa ole sellaisia puutteita, joiden korjaaminen on prosessin jatkamiseksi tai vastauksen antamiseksi välttämätöntä. Mikäli tällaisia puutteita havaitaan, kantajalle ilmoitetaan, millä tavoin hakemus on puutteellinen, ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kehotusta ei noudateta. Tuomioistuin asettaa puutteiden korjaamiselle määräajan, jota voidaan myös erityisestä syystä pidentää.

Samalla tuomistuin tutkii kanteen nostamisen edellytykset. Kanne on heti jätettävä tutkimatta esimerkiksi ehdottoman prosessinedellytyksen puutteen vuoksi. Tuomioistuin voi myös hylätä kanteen tuomiolla siinä tapauksessa, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun oikeusjärjestys ei anna vaatimukselle lainkaan suojaa kuten on asian laita pelivelkojen suhteen.

Tuomioistuin antaa haasteen vastaajalle tiedoksi, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät eikä hakemus ole puutteellinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa