Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian tuomio ja päätös

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa annettu pääasiaa koskeva ratkaisu on nimeltään tuomio. Muuta tuomioistuimen antamaa ratkaisua kuin tuomiota kutsutaan päätökseksi.

Tuomioistuimella on perusteluvelvollisuus: tuomio tulee aina perustella. Tuomion perusteleminen on tärkeää esimerkiksi mahdollisen myöhemmän muutoksen hakemisen vuoksi. Riita-asiaa koskevassa tuomiossa otetaan huomioon vain pääkäsittelyssä esille tuotu oikeudenkäyntiaineisto. Valmistelussa ratkaistavan asian tuomiossa otetaan huomioon haastehakemuksessa, kirjallisessa vastauksessa ja lausumassa sekä asiassa muutoin esitetyt seikat. Olennaista on, että tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta tuomita muuta tai enempää kuin asianosaiset ovat vaatineet. Tuomiota ei ole lupa perustaa myöskään sellaiseen seikkaan, johon asianosaiset eivät ole vedonneet vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi, kun kyseessä on asia, jossa sovinto on sallittu. Käräjäoikeuden antaman tuomion tulee sisältää muun muassa päivämäärä, jolloin tuomio on annettu sekä asianosaisten nimet ja tuomiolauselma. Tuomiolauselmalla on keskeinen merkitys, koska siitä ilmenee ratkaisun lopputulos.

Riita-asian oikeudenkäynti päättyy siihen, kun tuomioistuin antaa tuomion. Oikeudenkäynti voi päättyä myös tuomioistuimen antaessa asiassa päätöksen. Päätös voi koskea esimerkiksi kanteen tutkimatta jättämistä.

Riita-asian tuomiolla tarkoitetaan siis pääasiaratkaisua riita-asiassa ja päätöksellä puolestaan tarkoitetaan muuta tuomioistuimen antamaa ratkaisua kuin tuomiota. Riita-asiaa koskevasta tuomiosta tai päätöksestä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »