Minilex - Lakipuhelin

Rahastoyhtiön toimiluvan peruuttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rahastoyhtiö tarvitsee toimintaansa Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan ja tuo toimilupa voidaan myös peruuttaa. Lisäksi, mikäli rahastoyhtiön tarkoituksena ei ole enää harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa, sen on itse haettava Finanssivalvonnalta sen toimiluvan peruuttamista. Tällöin hakemukseen on liitettävä sijoitusrahastotoiminnan lopettavan rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätös toimiluvan peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä sekä selvitys siitä, miten rahastoyhtiön sijoitusrahastojen hallinnointi on järjestetty.

Vaikka rahastoyhtiö ei itse toimiluvan peruuttamista hakisikaan, voi Finanssivalvonta peruuttaa toimiluvan, mikäli finanssimarkkinoiden valvonnalle säädettyjen tavoitteiden toteutumista ei kyseisen rahastoyhtiön kohdalla voida riittävästi turvata kevyemmillä toimenpiteillä, eli pelkästään rajoittamalla rahastoyhtiön toimintaa. Ennen toimiluvan peruuttamista Finanssivalvonnan on kuitenkin annettava rahastoyhtiölle mahdollisuus kohtuullisessa määräajassa korjata puutteet sen toiminnassa.

Toimiluvan peruuttamiseen edellytetään, että kyseisen rahastoyhtiön kohdalla toimiluvan myöntämiselle tai toiminnan aloittamiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei enää ole tai rahastoyhtiö on törkeästi laiminlyönyt noudattaa Finanssivalvonnan antamaa, jotakin rahastoyhtiön toimenpidettä koskevaa toimenpidekieltoa tai toimintakieltoa. Näistä kielloista säädetään tarkemmin Finanssivalvontaa koskevassa lainsäädännöstä.

Finanssivalvonta voi peruuttaa rahastoyhtiön toimiluvan myös silloin, kun rahastoyhtiö on toiminnassaan rikkonut olennaisesti finanssimarkkinoiden lainsäädäntöä tai toimiluvalle asetettuja ehtoja tai toimilupaa haettaessa on annettu olennaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja. Toimilupa on peruttava myös aina, kun rahastoyhtiö on asetettu konkurssiin tai määrätty selvitystilaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa