Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn lykkääminen siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääkäsittelyn lykkäämistä on lähtökohtaisesti vältettävä. Jo aloitettu pääkäsittely voidaan keskeyttää ja sen jatkamista lykätä vain välttämättömästä syystä. Jos pääkäsittely on aloitettu, se saadaan lykätä ainoastaan, jos se on aloitettu siitä huolimatta, että asianosainen tai joku muu, jonka on oltava paikalla henkilökohtaisesti, on jäänyt pois tai jos asian ottamiselle lopullisesti käsiteltäväksi on jokin muu este. Tilanteissa, joissa asianosainen tai muu henkilö, kuten todistaja tai asiantuntija, on jäänyt pois ja pääkäsittely joudutaan tämän vuoksi lykkäämään, kyseinen lykkäämisen syy on ollut jo tuomioistuimen tiedossa pääkäsittelyä aloitettaessa, mutta on oletettu, ettei asian käsittelyä esteestä huolimatta tarvitse lykätä. Samoin pääkäsittely saadaan lykätä, jos tuomioistuimen tietoon on tullut uusi tärkeä todiste, joka voidaan ottaa vastaan vasta myöhemmin tai lykkääminen ennalta arvaamattoman seikan johdosta tai muusta tärkeästä syystä on välttämätöntä. Tapauksessa, jossa tärkeä todiste on tullut tuomioistuimen tietoon vasta pääkäsittelyssä, lykkäys on tarpeen, jotta myös vastapuoli saisi tilaisuuden mahdollisen vastanäytön hankkimiseen. Kun pääkäsittely lykätään, on samalla määrättävä, milloin asian käsittelyä jatketaan, sekä ilmoitettava asianosaiselle, mikä seuraamus voi aiheutua siitä, että asianosainen ei saavu käsittelyyn.

Asiassa on toimitettava uusi pääkäsittely, jos pääkäsittely on yhden tai useamman kerran ollut lykättynä yhteensä yli 14 päivää. Vaikka pääkäsittely olisi ollut lykättynä yli 14 päivää, asiassa ei kuitenkaan tarvitse toimittaa uutta pääkäsittelyä, jos sitä asian laadun perusteella pidetään erityisestä syystä tarpeettomana ja jos pääkäsittelyn yhtäjaksoisuuden voidaan käsittelyn lykkäämisestä ja keskeyttämisestä huolimatta katsoa toteutuvan. Uusi pääkäsittely on kuitenkin pidettävä aina, kun pääkäsittely on ollut lykättynä yhteensä yli 45 päivää. Näillä pääkäsittelylle asetetuilla määräajoilla pyritään turvaamaan keskitetty ja joutuisa pääkäsittely. Uudessa pääkäsittelyssä asia on käsiteltävä uudelleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa