Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn keskeyttäminen on helpompaa kuin lykkääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian pääkäsittely tulee toimittaa keskitetysti joko yhden päivän tai peräkkäisten päivien aikana. Jos käsittely ei perättäisinä päivinä esimerkiksi jutun laajuuden vuoksi onnistu, voidaan istunto keskeyttää. Tällöin istuntoa tulee jatkaa, mikäli mahdollista, heti perättäisinä päivinä. Jos käsittely peräkkäisinä päivinä ei ole mahdollista, asiaa tulee käsitellä kuitenkin vähintään kahtena arkipäivänä viikossa. Laajassa tai vaikeassa asiassa pääkäsittely voidaan keskeyttää enintään kolmeksi arkipäiväksi sen vuoksi, että asianosaiset voivat valmistautua suullisen loppulausunnon esittämistä varten.

Istuntopäivän aikana voidaan myös pitää taukoja tarpeen mukaan. Tällainen taukojen pitäminen ei tarkoita käsittelyn keskeyttämistä. Vaikka pääkäsittely jouduttaisiin jakamaan useammalle päivälle toimitettavaksi, on kyseessä kuitenkin sama pääkäsittely ja tuomioistuinta sekä asianosaisia sitovat samat periaatteet ja velvoitteet koko pääkäsittelyn ajan. Pääkäsittelyä tulee jatkaa peräkkäisinä päivinä tai jos tämä ei ole mahdollista, asiaa tulee käsitellä vähintään kahtena arkipäivänä viikossa, ellei asian käsittelyä lykätä.

Pääkäsittelyn lykkäämisellä tarkoitetaan tuomioistuimen päätöksen nojalla asian käsittelyn siirtämistä kokonaan toiseen oikeudenkäyntitilaisuuteen. Pääkäsittelyä voidaan joutua lykkäämään muun muassa ennalta arvaamattoman seikan johdosta tai muusta tärkeästä syystä esimerkiksi vasta pääkäsittelyssä tehdystä sallitusta kanteen muuttamisesta.

Asian käsittelyä ei voida lykätä loputtomiin. Asiassa on toimitettava uusi pääkäsittely, jos asia on ollut lykkääntyneenä yhteensä 30 päivää, ellei sitä asian laadun ja laajuuden tai muun erityisen syyn perusteella pidetä tarpeettomana ja kun pääkäsittelyn yhtäjaksoisuuden voidaan silti katsoa toteutuvan. Uudessa pääkäsittelyssä käsittely aloitetaan alusta ja kaikki aikaisemmin esitetty aineisto on esitettävä uudelleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa