Minilex - Lakipuhelin

Milloin virkamiestä ei saa irtisanoa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Virkamiestä ei saa irtisanoa virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava. Laissa on kerrottu perusteet, joiden nojalla virkamiestä ei saa missään tapauksessa irtisanoa. Irtisanominen ei saa tapahtua vian, sairauden taikka vamman johdosta. Silloin vika, vamma tai sairaus voi olla peruste virkamiehen irtisanomiselle, jos sen johdosta työkyky on heikentynyt sekä olennaisesti että pysyvästi. Tällöin virkamiehellä pitää olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Myöskään raskaus taikka perhevapaat eivät ole irtisanomisperusteita. Mikäli viranomainen irtisanoo raskaana olevan virkamiehen, katsotaan irtisanomisen johtuvan raskaudesta, jos viranomainen ei muuta perustetta näytä. Viranomainen ei siis saa irtisanoa virkamiestä erityisäitiysloman, äitiysloman, isyysloman tai vanhempainloman tai hoitovapaan aikana. Viranomainen ei myöskään saatuaan tietää virkamiehen olevan raskaana tai käyttävän edellä mainittua oikeuttaan, saa irtisanoa palvelussuhdetta päättymään sanotun loman tai hoitovapaan alkaessa tai aikana.

Jos virkamies osallistuu virkamiesyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun, ei sen johdosta saa virkamiestä irtisanoa. Virkamiestä ei saa irtisanoa myöskään hänen poliittisten, uskonnollisten taikka muidenkaan mielipiteidensä johdosta. Irtisanomisperuste ei ole myöskään virkamiehen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan taikka yhdistystoimintaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »