Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehelle annettava varoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on varoitus?

Virkamiehelle annettava varoitus on kurinpidollinen toimenpide. Muita kurinpidollisia toimenpiteitä ovat huomautuksen antaminen ja vakavien laiminlyöntien ollessa kyseessä virkasuhteen irtisanominen. Tietyille virkamiesryhmille on varoituksen ja irtisanomisen lisäksi säädetty laissa muita erityisiä kurinpitotoimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä käytetään esimerkiksi poliisihallinnossa, puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa.

Milloin varoitus annetaan?

Lain mukaan virkamiehelle voidaan antaa varoitus silloin, kun virkamies on laiminlyönyt virkatehtäviään tai toiminut muuten niiden vastaisesti. Esimiehen on varoituksessa esitettävä riittävä selvitys virkamiehen moitittavasta toiminnasta. Toisin kuin huomautus, varoitus on aina annettava kirjallisena.

Varoitusta käytetään lähinnä silloin, kun irtisanomisen edellytykset eivät täyty. On viranomaisen harkinnassa, antaako se virkamiehelle varoitusta silloin, kun virkamies käyttäytyy moitittavalla tavalla. Varoitus on huomautusta ankarampi keino.

Milloin varoitusta ei voida käyttää?

Mikä tahansa vähäinen rikkomus ei kuitenkaan voi olla peruste varoitukselle. Esimerkiksi työmääräyksen arvostelu voi olla moitittavaa, mutta ei vielä ole peruste varoitukselle, mikäli virkamies hoitaa annetun tehtävän asiallisesti ja työmääräyksen mukaisesti. Lievemmistä rikkomuksista voidaan varoittaa virkamiestä suullisella tai kirjallisella huomautuksella. Varoituksen ja huomautuksen käyttämistä koskevassa päätöksenteossa on käytettävä kokonaisharkintaa.

 Jos rikkomus on vähäinen, voi esimies antaa virkamiehelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen, joka on työnjohdollinen toimenpide. Huomautuksesta ei ole erikseen mainittu laissa. Kun kirjallista tai suullista huomautusta annetaan virkamiehelle, tulee tehdä selväksi ero ankarampaan keinoon, kirjallisen varoituksen antamiseen.

Onko varoitus irtisanomisperuste?

Varoitus ei sinällään ole irtisanomisperuste valtion hallinnossa työskentelevälle virkamiehelle. Kunnan viranhaltijalle annettava varoitus on sen sijaan tiiviimmin yhteydessä irtisanomismenettelyyn. Jos virkamiehen moitittava toiminta jatkuu varoituksesta huolimatta, voidaan virkamies irtisanoa virastaan.  Irtisanomisessa voidaan siis ottaa huomioon virkamiehen saamat varoitukset. On hyvä pitää kuitenkin mielessä että virkamies voidaan myös irtisanoa ilman varoitusta.

Varoitukset

  • On hyvä huomata että varoitusmenettelyllä on merkittävämpi rooli kunnan viranhaltijan irtisanomisessa kuin valtion virkamiehen irtisanomisessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]