Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehelle annettava varoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehelle voidaan antaa varoitus. Niin voi käydä silloin, kun virkamies laiminlyö virkatehtäviään. Myös virkamiehen toimiessa vastoin virkatehtäviään voidaan varoitus antaa. Varoitus pitää antaa kirjallisena. Mikä tahansa vähäinen rikkomus ei kuitenkaan voi olla peruste varoitukselle. Esimerkiksi työmääräyksen arvostelu voi olla moitittavaa, mutta ei vielä ole peruste varoitukselle, mikäli virkamies hoitaa annetun tehtävän asiallisesti ja työmääräyksen mukaisesti.

Varoitusta käytetään lähinnä silloin, kun irtisanomisen edellytykset eivät täyty. On viranomaisen harkinnassa, antaako se virkamiehelle varoitusta silloin, kun virkamies käyttäytyy moitittavalla tavalla. Varoitus on huomautusta ankarampi keino.

Varoitus kohdistuu yleensä sellaiseen virkamiehen moitittavaan toimintaan, jonka vakavuus ei riitä virkamiehen irtisanomiseen. Jos rikkomus on vähäinen, voi esimies antaa virkamiehelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen, joka on työnjohdollinen toimenpide. Huomautuksesta ei ole erikseen mainittu laissa. Kun kirjallista tai suullista huomautusta annetaan virkamiehelle, tulee tehdä selväksi ero ankarampaan keinoon, kirjallisen varoituksen antamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa