Minilex - Lakipuhelin

Virkamies ja varoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on virkamiehelle annettava varoitus?

Virkamiehelle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Varoitus tulee aina antaa kirjallisena. Varoituksella virkamiehelle annetaan mahdollisuus korjata virheensä tai laiminlyöntinsä ennen kuin päätetään virkasuhteen irtisanomisesta.

Milloin virkamiehelle annetaan varoitus?

Varoitus koskee lähtökohtaisesti lievempiä tilanteita, joissa toiminta vastoin virkavelvollisuutta tai sen laiminlyönti ei ole niin vakavaa, että se riittäisi työsuhteen päättämisperusteeksi. Varoitusta käytetään myös tilanteissa, joissa huomautus on liian lievä toimenpide virkamiehen virheelliseen menettelyyn puuttumiseksi.

Varoituksen antamisessa on käytettävä kokonaisharkintaa. Viranomaisenvaroituskäytännön tulisi olla suhteellisuusperiaatteen mukainen siten että yhtä vakavista rikkomuksista annettaisiin samankaltaisia sanktioita. Varoitus on aina annettava kirjallisesti ja siinä tulee selvittää tarpeeksi selkeästi ja eritellysti se mihin tekoon varoitus kohdistuu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Millaisia muita kurinpidollisia keinoja virkamieheen voidaan kohdistaa?

Virkavelvollisuuksiaan rikkovaan tai laiminlyövään virkamieheen voidaan kohdistaa varoituksen lisäksi myös muita kurinpidollisia keinoja. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi huomautus, määräaikainen virantoimituksesta erottaminen, irtisanominen sekä virkasuhteen purkaminen. Varoitus sijoittuu ankaruudeltaan huomautuksen ja määräaikaisen irtisanomisen väliin.

Yleisten kurinpidollisten keinojen lisäksi tietyille virkamiesryhmille on laissa määritetty erityisiä kurinpidollisia keinoja. Tällaisia virkamiesryhmiä kuuluvia henkilöitä löytyy esimerkiksi puolustusvoimien ja poliisin henkilöstöistä.

Eroavatko virkamiehelle ja viranhaltijalle annettavat varoitukset toisistaan?

Sekä valtion palveluksessa olevalle virkamiehelle että kunnan palveluksessa toimivalle viranhaltijalle voidaan antaa varoitus virkavelvollisuuksien rikkomisesta tai laiminlyömisestä. Varoitukset eroavat kuitenkin toisistaan sillä perusteella mikä on niiden suhde irtisanomismenettelyyn. Virkamiehelle annettavalla varoituksella ei ole suoraa suhdetta irtisanomismenettelyyn, eikä virkamiehen irtisanominen edellytä varoituksen antamista. Viranhaltijalle annettava varoitus on sen sijaan tiukemmin yhteydessä irtisanomismenettelyyn, sillä viranhaltijan irtisanominen edellyttää usein varoituksen antamista. Viranhaltijan irtisanominen ei edellytä varoituksen antamista jos irtisanominen johtuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Vinkit

  • Valtion virkamiehelle annettava varoitus on annettava aina kirjallisesti ja siinä on eriteltävä mihin tekoon varoitus kohdistuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa