Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen irtisanominen ja viran lakkaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua tai, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty, irtisanomisaikaa noudattamatta. Virkamies voidaan irtisanoa silloin, kun virka lakkautetaan. Ensiksi on pyrittävä kuitenkin siirtämään virkamies toiseen virkaan saman viraston sisällä. Ellei ole mahdollista uudelleen sijoittaa saman viraston sisällä, pyritään virkamiehelle löytämään uusia tehtäviä jostakin muualta valtionhallinnosta. Jos tämäkään ei onnistu, virkamies on mahdollista irtisanoa. Viranomainen ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava.

Viranomaisella on siis oikeus irtisanoa virkamies myös silloin, kun virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettaviksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät. Perustetta irtisanomiseen ei kuitenkaan katsota tällöin olevan esimerkiksi silloin, kun irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä viraston toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia.

Virkamies voi saada erorahaa, kun hänet viran lakkauttamisen johdosta irtisanotaan. Myös toistuvaa korvausta saatetaan maksaa. Irtisanottu virkamies voi saada myös koulutustukea.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa