Minilex - Lakipuhelin

Virkavaroitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Mikä virkavaroitus on?

Virkavaroitus on virkamiehelle tai viranhaltijalle annettava kirjallinen varoitus. Varoituksen syynä voi olla virkavelvollisuuksien laiminlyönti tai muu toimiminen niiden vastoin. Virkavaroitus on kurinpidollinen toimenpide jolla voi olla merkitystä myös irtisanomismenettelyn kannalta.

Milloin varoitus annetaan?

Lain mukaan valtion virkamiestä tai kunnallista viranhaltijaa joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö työssään vaadittavia velvollisuuksia, voidaan varoittaa kirjallisella varoituksella. Varoituksen tulee perustua tosiasiallisiin tapahtumiin ja se tulee olla yksilöity. Varoituksen saajan tulee ymmärtää, minkä takia hän sai varoituksen, jotta hän voi sen perusteella korjata menettelyään. 

Varoitus on vain yksi mahdollinen kurinpidollinen seuraamus virkatehtävän hoitamiseen liittyvissä rikkomustapauksissa. Työnantajana toimivalla viranomaisella on käytössään asteittain jyrkkenevä seuraamusvalikoima, jossa lievimmästä vakavimpaan on huomautus, varoitus, määräaikainen virantoimituksesta erottaminen, irtisanominen sekä virkasuhteen purkaminen. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Varoituskäytännön tulee olla yhtenäinen ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Samanlaisiin tapauksiin tulee soveltaa samanlaista seuraamusta ja seuraamus ei saa olla kohtuuton laiminlyöntiin tai rikkomukseen nähden. Näin ollen työnantajana toimivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että esimerkiksi huomautuksen ja varoituksen välillä tapahtuva punninta on yhdenmukaista ja järkeenkäypää.

Mitä vaikutuksia varoituksella on?

Vaikka valtion virkamiehiä ja kunnallisia viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö on pitkälti yhteneväistä, löytyy näiden väliltä tiettyjä eroavaisuuksia. Yksi tällainen eroavaisuus koskee varoituksen merkitystä irtisanomisen kannalta. Selvyyden vuoksi on hyvä todeta, että valtion virkamiehillä tarkoitetaan valtion palveluksessa virkasuhteessa työskenteleviä henkilöitä ja kunnallisella viranhaltijalla kunnan palveluksessa virkasuhteessa työskenteleviä henkilöitä.

Virkavaroitus ei suoraan vaikuta valtion palveluksessa työskentelevän virkamiehen asemaan. Virkavelvollisuuksien laiminlyönnin jatkuessa virkamies voidaan kuitenkin pidättää virastaan. Vakavassa ja törkeässä laiminlyöntitapauksessa virkasuhde voidaan purkaa ilman varoituksen antamista. 

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomismenettelyssä varoitukselle on sen sijaan annettu huomattavasti tärkeämpi merkitys. Ennen kuin viranhaltija voidaan irtisanoa virkavelvollisuuksien vastaisen käytöksen takia, on hänelle annettava varoitus sopimattomasta käytöksestä.

Vinkit

  • On hyvä huomata, että varoitus tarkoittaa jossain määrin eri asiaa valtion virkamiehelle ja kunnan viranhaltijalle. Viranhaltijalle annettava varoitus on tiiviimmin kytköksissä irtisanomismenettelyyn kuin virkamiehelle annettava varoitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa