Minilex - Lakipuhelin

Virkasuhteen purkamisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos virkamiehen virkasuhde puretaan, päättyy virkasuhde heti. Virkasuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen vain silloin, kun virkamies rikkoo taikka laiminlyö virkavelvollisuuksiaan törkeästi. Virkasuhteen purkaminen ei kuitenkaan voi kohdistua tuomareihin. Virkasuhteen purkamista voidaan käyttää vain mainituilla henkilökohtaisilla perusteilla, eli esimerkiksi viraston lakkauttaminen ei ole virkasuhteen purkamisperuste.

Viranomaisen tulee käyttää purkamisoikeuttaan tietyn ajan kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa purkuperusteen. Viranomaisella on nimittäin kaksi viikkoa aikaa suorittaa virkasuhteen purku lukien siitä ajankohdasta, jolloin se sai tiedon seikasta. Mikäli syy purkamiselle on jatkuva, lasketaan kaksi viikkoa siitä, kun saatiin tieto perusteen lakkaamisesta. Joskus purkamiselle voi olla jokin pätevä este. Jos näin on, saadaan purkaminen suorittaa kahden viikon kuluessa esteen lakkaamisesta.

Joskus purkamista joudutaan lykkäämään esitutkinnan taikka muun selvityksen hankkimisen vuoksi. Tällöin viranomainen saa toimittaa purkamisen kahden viikon kuluessa esitutkinnan lopettamisesta tai muun selvityksen hankkimisesta. Tällöinkin purkaminen on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aihe purkamiseen ilmaantui.

Jos virkamiehen virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä perustetta, virkamiehen virkasuhde jatkuu katkeamatta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa