Minilex - Lakipuhelin

Virkasuhteen purkamisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä virkasuhteen purkaminen tarkoittaa?

Palvelussuhteen purkaminen tapa päättää palvelussuhde välittömästi. Purkaminen on mahdollista sekä työ- että virkasuhteissa. Toisin kuin irtisanominen, purkaminen astuu välittömästi voimaan.

Milloin virkasuhde voidaan purkaa?

Jos virkamiehen virkasuhde puretaan, päättyy virkasuhde heti. Virkasuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen vain silloin, kun virkamies rikkoo taikka laiminlyö virkavelvollisuuksiaan törkeästi. Virkasuhteen purkamisen taustalla olevan rikkeen on oltava vakavuusasteeltaan sellainen että tilannetta ei voida hoitaa varoituksella tai muulla kurinpidollisella toimenpiteellä.

Milloin virkasuhdetta ei voida purkaa?

Virkasuhteen purkamista voidaan käyttää vain mainituilla henkilökohtaisilla perusteilla, eli esimerkiksi viraston lakkauttaminen ei ole virkasuhteen purkamisperuste. Virkasuhdetta ei voida irtisanoa lievien rikkomusten vuoksi eikä myöskään syrjivistä syistä, kuten sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tietyille virkamiehille on heidän erityisen asemansa vuoksi annettu erityinen suoja virkasuhteen päättämistä vastaan. Tällaisen suojan tarkoituksena on usein suojella virkamiehen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta väärinkäytöksiä vastaan. Jos virkamiehen virkasuhde voitaisiin purkaa hetkellä millä hyvänsä, ei näillä virkamiehillä olisi edellytyksiä hoitaa virkatehtäviään kunnolla. Virkasuhteen purkaminen ei tämän vuoksi voi kohdistua esimerkiksi tuomareihin.

Miten purkaminen on hoidettava?

Viranomaisen tulee käyttää purkamisoikeuttaan tietyn ajan kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa purkuperusteen. Viranomaisella on nimittäin kaksi viikkoa aikaa suorittaa virkasuhteen purku lukien siitä ajankohdasta, jolloin se sai tiedon seikasta. Mikäli syy purkamiselle on jatkuva, lasketaan kaksi viikkoa siitä, kun saatiin tieto perusteen lakkaamisesta. Joskus purkamiselle voi olla jokin pätevä este. Jos näin on, saadaan purkaminen suorittaa kahden viikon kuluessa esteen lakkaamisesta. Virkamiehellä on oikeus tulla kuulluksi virkasuhdetta purettaessa.

Joskus purkamista joudutaan lykkäämään esitutkinnan taikka muun selvityksen hankkimisen vuoksi. Tällöin viranomainen saa toimittaa purkamisen kahden viikon kuluessa esitutkinnan lopettamisesta tai muun selvityksen hankkimisesta. Tällöinkin purkaminen on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aihe purkamiseen ilmaantui.

Jos virkamiehen virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä perustetta, virkamiehen virkasuhde jatkuu katkeamatta.

Vinkit

  • Virkamiehellä on oikeus tulla kuulluksi virkasuhteen purkamisesta.
  • Jos purkaminen on tapahtunut ilman laillista perustetta, jatkuu virkasuhde katkeamatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa