Minilex - Lakipuhelin

Valtion virkamies varoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Milloin virkamiehelle annetaan varoitus?

Jos virkamies jollain tavalla huolimattomuudesta tai muusta syystä laiminlyö virkatehtäviään tai toimii niiden vastaisesti, voidaan hänelle antaa kirjallinen varoitus. Varoituksen tarkoitus on kiinnittää huomiota huolellisempaan toimintaan, ja antaa virkamiehelle mahdollisuus korjata toimintansa asianmukaisesti. Jos varoituksesta huolimatta laiminlyönnit jatkuvat, voidaan virkamiehen virkasuhde irtisanoa päättymään.

Tietyille virkamiesryhmille on varoituksen ja irtisanomisen lisäksi säädetty laissa muita erityisiä kurinpitotoimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä käytetään esimerkiksi poliisihallinnossa, puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa.

Mitä eroa on huomautuksella ja varoituksella?

Esimies voi antaa virkamiehelle huomautuksen vähäisistä rikkomuksista. Huomautus on työjohdollinen toimenpide josta ei säädetä laissa. Varoituksen antaminen virkamiehelle on huomattavasti ankarampi seuraamus kuin huomautuksen antaminen. Huomautuksen voi antaa sekä kirjallisesti että suullisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lain mukaan varoituskynnys ylittyy kun virkamies toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä ja esimies esittää rikkomuksesta riittävän selvityksen. Varoituksen antamisessa on kuitenkin huomioitava myös suhteellisuusperiaate, joten mikä tahansa vähäinen rikkomus ei voi olla varoituksen peruste.

Kirjalliselle varoitukselle tulee olla asiallinen peruste. Mikä tahansa syy ei ole pätevä kirjallisen varoituksen antamiselle. Esimerkiksi kritiikki työnantajan työskentelymenetelmiä tai muuta toimintaa kohtaan ei yleensä riitä perusteeksi varoituksen antamiselle. Toiminnan pitää olla moitittavaa, ja sen vahingollisuutta voidaan arvioida esimerkiksi jatkuvuuden ja toistuvuuden perusteella.

Voiko varoitus olla irtisanomisperuste?

Jos sama toiminta toistuu tai jatkuu kohtuullisen ajan kuluessa ensimmäisestä varoituksesta, voidaan virkamiehelle antaa toinen varoitus samasta asiasta, jolloin voi muodostua jo irtisanomisperuste, sillä toimintaa ei ole korjattu moitittavasta oikeanlaiseksi. Irtisanomisperusteen syntymiseksi varoituksilla on kuitenkin yleensä oltava kytkös toisiinsa, eli niiden on liityttävä samaan toimintaan. Varoitusten määrä ennen irtisanomismenettelyä myös vaihtelee ja on sidoksissa työpaikan käytäntöihin.

Varoituksen antaminen ei sinällään ole irtisanomisedellytys, eli virkamies voidaan irtisanoa ilman varoituksen antamista jos rikkomus on niin vakava että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Kunnan hallinnossa varoitus on jonkin verran selkeämmin irtisanomiseen liittyvä valmisteleva toimi.

Varoitukset

  • Vaikka varoituksen antaminen ei sinällään ole irtisanomisperuste, voidaan annetun varoituksen taustalla oleva käytös ottaa huomioon irtisanomisen mahdollisuutta arvioitaessa, mikäli moitittava käyttäytyminen jatkuu.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa