Minilex - Lakipuhelin

Milloin virkamies voidaan irtisanoa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on kerrottu syyt, joiden vallitessa on sallittua irtisanoa virkamies. Kun virkamies irtisanotaan, päättyy virkasuhde vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika on korkeintaan puoli vuotta. Virkasuhde päättyy irtisanomisen johdosta ilman irtisanomisaikaa, jos niin on erikseen sovittu taikka laissa niin sanotaan.

Virkamies voidaan irtisanoa ensinnäkin silloin, kun virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee, lakkaa. Toiseksi virkamies voidaan irtisanoa, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettaviksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät. Lisäksi edellä mainituissa tilanteissa edellytetään, ettei virkamiestä ole mahdollista siirtää toiseen virkaan taikka tehtävään samaisessa virastossa, eikä virkamiehelle voida myöskään tarjota koulutusta, joka soveltuisi työnantajan tarpeisiin.

Kolmanneksi virkamies voidaan irtisanoa, jos hän ei enää kykene asianmukaisesti suorittamaan virkatehtäviään. Virkamies voidaan myös irtisanoa, jos tämä jatkuvasti ja olennaisesti laiminlyö virkavelvollisuuksiaan taikka laiminlyö niiden hoitamisen. Jos virkamies irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä, pitää syyn olla erityisen painava. Tällaisena syynä ei voida pitää esimerkiksi ainakaan virkamiehen poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä taikka hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan. Viranomainen ei saa irtisanoa virkamiestä myöskään raskauden johdosta. Jos viranomainen irtisanoo raskaana olevan virkamiehen, katsotaan irtisanomisen johtuvan raskaudesta, jollei viranomainen muuta perustetta näytä.

Virkamies pitää irtisanoa henkilökohtaisten syiden perusteella kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste tuli viranomaisen tietoisuuteen. Kovinkaan vanhat perusteet eivät yksinään käy syyksi virkamiehen irtisanomiselle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa