Minilex - Lakipuhelin

Milloin virkamies voidaan irtisanoa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamies voidaan irtisanoa joko henkilökohtaisilla tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Kun virkamies irtisanotaan, päättyy virkasuhde vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika voidaan sopia enintään puoleksi vuodeksi. Virkasuhde päättyy irtisanomisen johdosta ilman irtisanomisaikaa, jos niin on erikseen sovittu taikka laissa niin sanotaan.

Millaisia ovat viranomaisen tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet?

Virkamieslain mukaan virkamies voidaan irtisanoa ensinnäkin silloin, kun virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee, lakkaa. Toiseksi virkamies voidaan irtisanoa, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettaviksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät. Lisäksi edellä mainituissa tilanteissa edellytetään, ettei virkamiestä ole mahdollista siirtää toiseen virkaan taikka tehtävään samaisessa virastossa, eikä virkamiehelle voida myöskään tarjota koulutusta, joka soveltuisi työnantajan tarpeisiin.

Tilanteet joissa irtisanominen johtuu viraston tai yksikön lakkauttamisesta ovat pääsääntöisesti melko helposti tunnistettavia ja ongelmattomia. Virkatehtävien uudelleen järjestelyt useampien virastojen tai yksiköiden kesken tai tilanteet joissa luodaan kokonaan uusia virastoja tai yksiköitä voivat sen sijaan olla monimutkaisempia. Erityisesti julkisten tehtävien ”yksityistämiseen” liittyneet tilanteet ovat osoittautuneet käytännöissä haasteellisiksi virkamiesten irtisanomisen näkökulmasta.

Virkamiehen töiden vähentymisen ollessa syynä on vähentymisen oltava olennaista ja melko pysyvää. Jos väheneminen on tilapäistä, tulisi tilanne hoitaa ensisijaisesti lomautuksilla eikä irtisanomisilla. Viranomaisella on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa irtisanottu virkamies takaisin jos työn tarve kasvaakin irtisanomisen jälkeen.

Millaisia ovat virkamiehen henkilökohtaiset irtisanomisperusteet?

Virkamies voidaan irtisanoa, jos hän ei enää kykene asianmukaisesti suorittamaan virkatehtäviään. Virkamies voidaan myös irtisanoa, jos tämä jatkuvasti ja olennaisesti laiminlyö virkavelvollisuuksiaan taikka laiminlyö niiden hoitamisen. Jos virkamies irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä, pitää syyn olla erityisen painava.

Virkamies pitää irtisanoa henkilökohtaisten syiden perusteella kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste tuli viranomaisen tietoisuuteen. Kovinkaan vanhat perusteet eivät yksinään käy syyksi virkamiehen irtisanomiselle.

Millaisista syistä virkamiestä ei saa irtisanoa?

Viranomainen ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava. Jos virkamies irtisanotaan henkilökohtaisesta syystä, sopivana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan virkamiehen poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä taikka hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan. Viranomainen ei saa irtisanoa virkamiestä myöskään raskauden tai terveydentilan johdosta. Jos viranomainen irtisanoo raskaana olevan virkamiehen, katsotaan irtisanomisen johtuvan raskaudesta, jollei viranomainen muuta perustetta näytä.

Virkamieslaissa on täsmennetty tietyin esimerkein tilanteet joissa tuotannollista tai taloudellista perustetta irtisanomiseen ei ole. Tällaisesta tilanteesta on kyse ainakin jos irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä viraston toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä virastossa tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua; irtisanomisen syyksi on ilmoitettu kone- tai laitehankinnat, mutta virkamies olisi ammattitaitoonsa nähden voitu tai voitaisiin viraston toimesta kouluttaa näiden koneiden ja laitteiden käyttöön tai irtisanomisen syyksi on ilmoitettu henkilöstön vähentämisestä aiheutuva kustannussäästö, mutta tämä säästö on niin vähäinen, että sitä ei voida pitää viraston ja virkamiehen olosuhteet huomioon ottaen irtisanomisen todellisena syynä

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Irtisanomiselle tulee aina olla lailliset perusteet. Virkamiestä ei siis saa irtisanoa asiattomista syistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]