Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen takaisin ottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä takaisinottamisella tarkoitetaan?

Takaisinottaminen on irtisanomistilanteisiin liittyvä työoikeudellinen termi. Takaisinottamisella tarkoitetaan irtisanotun työntekijän tai virkamiehen ottamista takaisin palvelusuhteeseen. Tässä artikkelissa käsitellään virkamiehen takaisinottoa.

Milloin viranomaisella on takaisinottovelvollisuus?

Virkamiehen takaisinottovelvollisuus koskee tilanteita, jossa virkamies on irtisanottu taloudellisella tai toiminnallisella perusteella ja virasto tietyn ajan kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Takaisinottovelvollisuutta ei siis ole jos virkamies on irtisanottu henkilökohtaisista syistä, kuten vaikka virkavelvollisuuksien laiminlyömisen takia.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Irtisanottu virkamies on otettava takaisin jos se virasto josta virkamies irtisanottiin 12 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Pitkä takaisinottamisaika johtuu siitä että valtion virastot toimivat vuotuisen talousarvion määrärahojen puitteissa. Jos määräajat olisivat lyhyempiä voisi irtisanottu henkilö joutua kohtuuttomaan asemaan satunnaisen määrärahojen vähenemisen vuoksi. Kunnallisissa virkasuhteissa takaisinottoaika on lyhyempi, vain 9 kuukautta.

Miten takaisin ottaminen on käytännössä hoidettava?

Viranomaisen tulee tiedustella paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja virkamiehiä etsimässä tämän välityksellä työtä. Mikäli virkamies etsii edellä mainitulla tavalla töitä, viraston tulee tarjota tehtävää tai virkaa ensisijaisesti näille virkamiehille, jos he ovat kelpoisia tehtävään. 

Valtion viroissa takaisinottovelvollisuus on 12 kuukautta ja kunnallisissa virkasuhteissa yhdeksän kuukautta. 

Varoitukset

  • On hyvä huomata että valtiollisilla virkamiehillä ja kunnallisilla viranhaltijoilla on eri pituiset takaisinottoajat
  • Viranomaisella joka laiminlyö takaisinottovelvollisuutensa on velvollisuus korvata virkamiehelle aiheutunut vahinko.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa