Minilex - Lakipuhelin

Mikä on vastakanne siviiliprosessissa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vastakanne tarkoittaa oikeudenkäyntiin vastaajaksi haastetun henkilön alkuperäistä kantajaa vastaan nostamaa kannetta, joka koskee samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne tai sellaista saatavaa, jota voidaan käyttää kuittaukseen. Vastakanteen tulee siis koskea samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne eli vaatimusten tulee liittyä samaan oikeussuhteeseen. Tavaran virheeseen perustuvat vastakanteet kauppahintaa velkonutta myyjää vastaan ovat hyvä esimerkki vastakanteesta. Vastakanne ei ole alisteinen pääkanteelle, vaan se on itsenäinen kanne. Näin ollen, jos pääkanne myöhemmin jää esimerkiksi tutkimatta, vastakanteen käsittelyä voidaan esteettä jatkaa. Pää- ja vastakanne voidaan yhdistää käsiteltäväksi samassa oikeudenkäynnissä edellytysten täyttyessä. Pää- ja vastakannetta ei kuitenkaan välttämättä käsitellä yhdessä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vastaaja nostaa vastakanteen vasta pääkanteen valmistelun päätyttyä eikä ole esittänyt vastakanteen mukaisia vaatimuksia pääkanteen valmistelussa. Tässä tilanteessa tuomioistuin voi käsitellä kanteet erikseen, jos niiden käsittely samassa oikeudenkäynnissä ei käy haitatta päinsä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »