Minilex - Lakipuhelin

Mikä on vahvistuskanne?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahvistuskanteesta puhutaan sellaisten kanteiden kohdalla, joissa kantaja vaatii tuomioistuinta vahvistamaan, että kantajan ja vastaajan välillä on tietty oikeussuhde. Toisin sanoen kyse on siitä, että kantaja vaatii vahvistamaan sen, että hänellä on kanteessa yksilöity voimassa oleva oikeus vastaajaa vastaan. Tätä kutsutaan positiiviseksi vahvistuskanteeksi. Näissä kanteissa kysymys voi liittyä omistusoikeuden tai muun paremman oikeuden vahvistamisesta johonkin esineeseen.

Negatiivisessa vahvistuskanteessa taas kantaja vaatii tuomioistuinta vahvistamaan, että kantajan ja vastaajan välillä ei ole jotain oikeussuhdetta. Tuomioistuimelta vaaditaan siis vahvistusta sille, että vastaajalla ei ole tiettyä voimassa olevaa oikeutta kantajaa kohtaan. Tällaisessa vahvistuskanteessa voi olla kysymys esimerkiksi sopimuksen pätemättömyyden vahvistamisesta.

Vahvistuskanteella kantaja hakee selvyyttä siihen, millaiset oikeudelliset seuraamukset tietyllä tosiseikastolla on. Kannetta ei voi nostaa pelkästään laintulkintakysymyksestä tai kannetta, joka koskee yksin oikeustosiseikkoja. Esimerkiksi väärennetyn asiakirjan johdosta nostettu kanne ei voi koskea vain asiakirjan vahvistamista väärennökseksi vaan kanteessa on vaadittava väärennöksen merkityksen vahvistamista eli sen vahvistamista, ettei vastaajalla ole asiakirjassa osoitettua oikeutta kantajaa kohtaan. 

Vahvistuskanteesta annettua tuomiota on tarpeetonta panna täytäntöön, eikä se myöskään olisi mahdollista, koska vahvistuskanne ei sisällä suoritusvelvollisuutta. Asianosaisten oikeussuojan tarve tulee täytetyksi jo vahvistustuomion oikeusvoimavaikutuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa